Sira, Larysa. «КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», no. 2(51) (Жовтень 25, 2022): 140–144. дата звернення Червень 1, 2023. http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/267705.