Sobchenko Тetyana, Nataliya Tkachova, і Artem Tkachov. «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», no. 2(51) (Жовтень 25, 2022): 145–148. дата звернення Травень 31, 2023. http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/267707.