Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(42) (2018) ВИТОКИ І ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ (ІХ СТ. – СЕРЕДИНА ХІХ СТ.) Анотація   PDF
Iryna Rozman, Boris Savchuk
 
№ 1(42) (2018) ВИХОВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ Анотація   PDF
Anatoly Veselovsky, Olena Veselovska
 
№ 1(42) (2018) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ПО ФОРМУВАННЮ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
Olexandr Hladoshchuk
 
№ 1(44) (2019) ВОЛОНТЕРСТВО У ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Olena Dobrovitska
 
№ 1(44) (2019) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА КУЛЬТУРУ ТА ОСВІТУ Анотація   PDF
Tetiana Shmeliova
 
№ 1(42) (2018) ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НА ІНСТИТУТ СІМ’Ї ТА СОЛІДАРНІСТЬ МІЖ ПОКОЛІННЯМИ Анотація   PDF
Dmytro Afanasiev, Ruslana Sopko
 
№ 1(42) (2018) ГРЕЦЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ УЧНІВ У ШКОЛАХ ДРУГОГО ШАНСУ Анотація   PDF
Nadiia Postryhach
 
№ 2(45) (2019) ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ Анотація   PDF
Viktoriіa Karpuk
 
№ 1(42) (2018) ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ У АДАПТАЦІЇ В США Анотація   PDF
Natalia Soyma
 
№ 2(45) (2019) ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
Klavdiia Tushko
 
№ 1(42) (2018) ДІАГНОСТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ-ФІЗИКІВ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ З ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Magdalyna Opachko
 
№ 1(42) (2018) ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ ДО САМОПІЗНАННЯ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Eduard Syvokhop, Nadiya Stepchuk
 
№ 1(42) (2018) ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» Анотація   PDF
Anna Priyamak
 
№ 1(42) (2018) ДЕЯКІ АСПЕКТИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
Svitlana Khomynets
 
№ 1(42) (2018) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF
Volodymyr Starosta, Olena Popadych
 
№ 2(45) (2019) ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Oksana Tovkanets
 
№ 1(42) (2018) ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Olena Smylianets
 
№ 1(42) (2018) ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Svitlana Trubacheva
 
№ 2(43) (2018) ДИНАМІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У ФІЛОГЕНЕЗІ Анотація   PDF
Yuliia Lysenko
 
№ 2(45) (2019) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   PDF
Valentyna Zamorotska
 
№ 1(44) (2019) ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
Nataliia Varha, Jan Golonich
 
№ 1(44) (2019) ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF (English)
Olena Bartosh, Fedir Limbakh
 
№ 1(42) (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ В СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ Анотація   PDF
Ruslan Zhylenko
 
№ 1(44) (2019) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІУМІ Анотація   PDF
Anna Tovkanets
 
№ 1(42) (2018) ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ МОВ ТА ІНШОМОВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Larysa Lyashenko, Nina Solovey, Kateryna Palamarchuk
 
26 - 50 з 233 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>