DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.74-77

АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ АКСІОГЕНЕЗУ

Elvira Zaredinova

Анотація


Обґрунтовано актуальність проблеми формування аксіосфери особистості як соціального регулятора й мотиватора її поведінки. Доведено необхідність розгляду феномену аксіогенезу, пов’язаного з поступовою динамікою ціннісної сфери особистості. Мета статті: здійснення аналізу ґрунтовних наукових напрямів у дослідженні феномену аксіогенезу. Методи дослідження: аналіз (дефініційний аналіз, порівняльно-зіставний аналіз), синтез, узагальнення. Проаналізовано аксіогенез як ціннісно-цільовий стрижнень аксіопсихології, що базується на принципі інтегральної суб’єктності, згідно з яким здатність людини до саморегуляції проявляється у висхідній теологічній перспективі в континуумі: 1) відносного суб’єкта; 2) моносуб’єкта; 3) полісуб’єкта; 4) метасуб’єкта; 5) абсолютного суб’єкта (за З. Карпенко). Розкрито сутність аксіогенезу у форматі культурно-феноменологічного підходу (Г. Радчук), який узасаднюється на уявленні про конгеніальність трьох форм людини як суб’єкта культури: реальної, ідеальної та медіаторної (опосередкувальної). Репрезентовано науковий напрям у форматі якого висвітлюються педагогічні аспекти аксіогенезу. Представлено систему критеріїв професійного аксіогенезу студента – майбутнього педагога (за М. Чаїнською). Проаналізовано динамічні аспекти аксіогенезу (за В. Мицько), а саме: основні види спричинення цього процесу, динамічні тенденції професійного аксіогенезу.


Ключові слова


аксіосфера особистості; аксіогенез; культурно-феноменологічний підхід; принцип інтегральної суб’єктності; динамічні тенденції аксіогенезу.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Chainska, M.O. (2010). Psykholohichni chynnyky optymizatsiyi profesiynoho aksiohenezu maybutnikh pedahohiv [Psychological factors of optimization of professional axiogenesis of future teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk: Bv. [in Ukrainian].

Karpenko, Z.S. (2009). Aksiologichna psykholohiya osobystosti [Axiological Psychology of Personality]. Ivano-Frankivsk: Lileya-HB [in Ukrainian].

Mytsko, V.M. (2012) Psykhodynamichni osoblyvosti aksiohenezu maybutnikh psykholohiv [Psychodynamic Features of the Axiogenesis of Future Psychologists]. In Psykholohiya osobystosti [Psychology of Personality], 1 (3), 99-108 [in Ukrainian].

Radchuk, G.K. (2012) Psykholohichni zasady profesiynoho aksiohenezu [Psychological principles of professional axiogenesis]. In Psykholohiya osobystosti [Psychology of Personality], 1 (3), 138-150 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури
1. Чаїнська М. О. Психологічні чинники оптимізації професійного аксіогенезу майбутніх педагогів: автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Марія Олександрівна Чаїнська . – Івано-Франківськ : Б.в., 2010 . – 20 с.

2. Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості / З. С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея- НВ, 2009. – 512 с.

3. Мицько В.М. Психодинамічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів / В.М.Мицько // Психологія особистості. –2012. – №1(3). – С. 99-108.

4. Радчук Г. К. Психологічні засади професійного аксіогенезу / Г. К. Радчук // // Психологія особистості. –2012. – № 1(3). – С. 99 – 108.