DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.92-95

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ МОДУЛІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Svitlana Karpliuk

Анотація


Публікація присвячена одній із важливих проблем, які стосуються якісної реалізації інформаційно-педагогічного менеджменту у сучасному закладі вищої освіти. Актуалізується питання щодо інтеграції українського суспільства в європейську спільноту у напрямі впровадження й активного використання ефективного програмного забезпечення, спрямованого на забезпечення вільного доступу до інформації в межах університету. Визначено мету дослідження, яка полягала у окресленні структурних компонентів (робочих модулів) однієї з найпопулярніших інтегрованих автоматизованих Web-орієнтованих систем управління освітнім процесом вищої школи «Деканат», розробленої фахівцями приватної фірми «Політек-СОФТ» та впровадженої у діяльність багатьох вишів України, зокрема, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Крім того, завданням дослідження було охарактеризувати принципи роботи робочого модулю «ПС Студент», який є структурним елементом цієї комплексної  інформаційно-аналітичної системи. Основними методами, які використовувалися під час дослідження були методи наукового логіко-змістового аналізу, синтезу та узагальнення. В результаті дослідження було визначено основні переваги та недоліки такого роду програмного забезпечення,  а також подано деякі інструктивно-методичні рекомендації, які сприяють ефективному використанню програми «ПС. Студент» Пакету «Деканат» у роботі будь-якого навчального закладу. Окрім цього, у статті окреслено шляхи та напрями подальшого науково-практичного пошуку.


Ключові слова


інформаційно-аналітична Web-орієнтована система; автоматизована система управління; освітній процес вищої школи.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bykov, V.Y. (2009). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [The models of open education organizational systems]. Kyiv, Ukraine: Atika [in Ukrainian].

Karpliuk, S. (2017). Informatsiino-pedahohichnyi menedzhment vyshchoi shkoly: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Information and pedagogical management of higher education: modern state and prospects of development]. In Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota [Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work], 241, 122-125 [in Ukrainian].

Lvov, M., Spivakovskyi, O. & Shchedrolosiev, D. (2005). Informatsiina systema upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom yak platforma realizatsii upravlinnia akademichnym protsesom [Management information system higher education institution as a platform for managing the academic process]. In Visnyk Kharkivskoho universytetu. Seriia Matematychne modeliuvannia. Informatsiini tekhnolohii. Avtomatyzovani systemy upravlinnia [Bulletin of Kharkiv National University, series Mathematical modeling. Information technology. Automated control systems], 1, 1-21 [in Ukrainian].

Prohramne zabezpechennya dlya vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrayiny, Politek-SOFT, 2017 [Software for higher educational institutions of Ukraine, Politek-SOFT, 2017]. Retrieved from: http://www.politek-soft.kiev.ua

Serebriakov, R. & Liaskovskyi, L. ( 2008). Osoblyvosti vprovadzhennia avtomatyzovanoi systemy upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom [Features of introduction of the automated control system of higher educational institution]. In Naukovotekhnichnyi zbirnyk «Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu» [The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical Journal], 17, 7-9, [in Ukrainian].

Spivakovskyi, O., Hlushchenko, O., Kudas, N., Fedorova, Y., Chalovska, N. & Shchedrolosiev, D. (2005). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni vyshchymy navchalnymy zakladamy [Information technology in the governance of higher education institutions]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю.Биков. – Київ, Україна : Атіка, 2009. – 684 с.

2. Карплюк С. Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку / С.Карплюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2017. – № 241. − С.122–125.

3. Львов М. С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом / М. С. Львов. О. В. Співаковський, Д. Є. Щедролосьєв // Вісник Харківського університету. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2005. – №1. – С. 1–21.

4. «Програмне забезпечення для вищих навчальних закладів України», Політек-СОФТ, 2017. [Електронний ресурс]. URL: http://www.politek-soft.kiev.ua

5. Серебряков Р. Особливості впровадження автоматизованої системи управління вищим навчальним закладом / Р. Серебряков, Л. Лясковський // Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». – 2008. – № 17. – С.7–9.

6. Співаковський О. Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами / О.Співаковський, О.Глущенко, Н.Кудас, Я.Федорова, Н.Чаловська, Д.Щедролосьєв. – Херсон : Айлант, 2005. – 152 с.