DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.183-187

АНАЛІЗ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Oksana Povidaychyk

Анотація


У статті досліджується питання готовності студентів спеціальності «Соціальна робота» до науково-дослідницької діяльності. Обґрунтовано, що готовність соціального працівника до означеної діяльності є визначальною складовою його професійної компетентності. Метою статті є аналіз стану готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. Завдання дослідження: з’ясувати сутність та структуру готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності; здійснити аналіз стану готовності студентів до даного виду роботи. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення (застосовувалися для з’ясування сутності та складових готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності), анкетування (для визначення стану сформованості окремих компонентів готовності студентів до науково-дослідницької діяльності; метод експертних оцінок (використовувався під час оцінювання наукових робіт студентів). У результаті дослідження встановлено, що більшість студентів демонструють недостатній рівень сформованості окремих дослідницьких умінь та навичок. Зокрема, в них виникають труднощі в процесі планування та реалізації науково-дослідницької роботи (теоретичної чи експериментальної), здійснення цілісного аналізу дослідження і його відповідного оформлення. Відзначено, що студентам необхідно вдосконалювати теоретичну базу в сфері науково-дослідницької діяльності та розвивати їхні дослідницькі вміння шляхом розробки і впровадження системи підготовки соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі.


Ключові слова


професійна підготовка соціальних працівників; науково-дослідницька діяльність; стан готовності студентів до науково-дослідницької діяльності; наукова робота; методи досліджень.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Myronchuk, N.M. (2013). Zmist ta formy doslidnytskoi diialnosti studentiv u protsesi pedahohichnoi pidhotovky u VNZ [Contents and forms of student research in the process of pedagogical training at universities]. In Doslidnytskyi komponent u diialnosti zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv ta pozashkilnykh zakladiv osvity: retrospektyva i perspektyva – Research component in the activities of general educational institutions and out-of-school educational institutions: retrospective and prospect: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 170-176). Kyiv: Institute of gifted children [in Ukrainian].

Povidaichyk, O.S. (2017). Struktura hotovnosti sotsialnykh pratsivnykiv do naukovo-doslidnytskoi roboty [Structure of readiness of social workers for research work]. In Sotsialna robota: vyklyky sohodennia – Social Work: Challenges of the Present: Proceedings of the VІ Ukrainian Scientific and Practical Conference (pp. 100-103). Ternopil: FOP Osadzha Yu.V. [in Ukrainian].

Proshkin, V. (2009). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia «naukovo-doslidna robota studentiv» [Basic approaches to the definition of the concept of «research work students»]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny – Scientific treasury of education of Donetsk region, 2(5), р. 114-117 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

  1. Мирончук Н.М. Зміст та форми дослідницької діяльності студентів у процесі педагогічної підготовки у ВНЗ // Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 21 листопада 2013, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.170-176.
  2. Повідайчик О.С. Структура готовності соціальних працівників до науково-дослідницької роботи / О.С. Повідайчик // Соціальна робота: виклики сьогодення: зб. матеріалів VІ всеукр. наук.-практ. конференції (м. Тернопіль, 17-18 травня 2017 р.). – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. – 2017. – С. 100 – 103.
  3. Прошкін В. Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів» / В. Прошкін // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Вип. 2(5). – 2009. – С. 114 – 117.