АНАЛІЗ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Oksana Povidaychyk кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.183-187

Ключові слова:

професійна підготовка соціальних працівників, науково-дослідницька діяльність, стан готовності студентів до науково-дослідницької діяльності, наукова робота, методи досліджень.

Анотація

У статті досліджується питання готовності студентів спеціальності «Соціальна робота» до науково-дослідницької діяльності. Обґрунтовано, що готовність соціального працівника до означеної діяльності є визначальною складовою його професійної компетентності. Метою статті є аналіз стану готовності майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. Завдання дослідження: з’ясувати сутність та структуру готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності; здійснити аналіз стану готовності студентів до даного виду роботи. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення (застосовувалися для з’ясування сутності та складових готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності), анкетування (для визначення стану сформованості окремих компонентів готовності студентів до науково-дослідницької діяльності; метод експертних оцінок (використовувався під час оцінювання наукових робіт студентів). У результаті дослідження встановлено, що більшість студентів демонструють недостатній рівень сформованості окремих дослідницьких умінь та навичок. Зокрема, в них виникають труднощі в процесі планування та реалізації науково-дослідницької роботи (теоретичної чи експериментальної), здійснення цілісного аналізу дослідження і його відповідного оформлення. Відзначено, що студентам необхідно вдосконалювати теоретичну базу в сфері науково-дослідницької діяльності та розвивати їхні дослідницькі вміння шляхом розробки і впровадження системи підготовки соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі.

Біографія автора

Oksana Povidaychyk, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

References

Myronchuk, N.M. (2013). Zmist ta formy doslidnytskoi diialnosti studentiv u protsesi pedahohichnoi pidhotovky u VNZ [Contents and forms of student research in the process of pedagogical training at universities]. In Doslidnytskyi komponent u diialnosti zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv ta pozashkilnykh zakladiv osvity: retrospektyva i perspektyva – Research component in the activities of general educational institutions and out-of-school educational institutions: retrospective and prospect: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 170-176). Kyiv: Institute of gifted children [in Ukrainian].

Povidaichyk, O.S. (2017). Struktura hotovnosti sotsialnykh pratsivnykiv do naukovo-doslidnytskoi roboty [Structure of readiness of social workers for research work]. In Sotsialna robota: vyklyky sohodennia – Social Work: Challenges of the Present: Proceedings of the VІ Ukrainian Scientific and Practical Conference (pp. 100-103). Ternopil: FOP Osadzha Yu.V. [in Ukrainian].

Proshkin, V. (2009). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia «naukovo-doslidna robota studentiv» [Basic approaches to the definition of the concept of «research work students»]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny – Scientific treasury of education of Donetsk region, 2(5), р. 114-117 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-24

Номер

Розділ

Статті