СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ»

Автор(и)

  • Svitlana Bader Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9225-423X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.25-29

Ключові слова:

ціннісно-смислова сфера особистості, аксіосфера, ціннісно-смислові орієнтації, ціннісна свідомість, ціннісне ставлення, ціннісна поведінка, ціннісна установка, майбутні вихователі.

Анотація

Актуальність проблеми зумовлена соціально-політичними трансформаціями, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, зміщенням ціннісних векторів у бік матеріальних, що негативно позначається на рівні сформованості духовної культури нації. Особливо гостро проблема постає, коли мова йдеться про майбутніх вихователів, які у подальшому транслюють власну систему цінностей на дітей. Виходячи з цього, метою розвідки є визначення сутності категорії «ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів», її місця серед основних понять педагогічної аксіології. Провідними методами розвідки стали теоретичні, зокрема: аналіз довідкової, наукової літератури, синтез, класифікація, узагальнення. Доведено, що ціннісно-смислові орієнтації є завжди усвідомленими, інтеріоризованими цінностями; формуються у процесі діяльності та мають для особистості смисловий контекст. Визначено, що ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів – це психологічне новоутворення особистості, стійка спрямованість на ті чи інші професійні цілі, що мають для студента смислове значення та на певні засоби досягнення таких цілей. Доведено, що ціннісно-смислові орієнтації можуть бути сформовані у процесі соціалізації в умовах закладу вищої освіти за умови створення спеціальної педагогічної системи.

Біографія автора

Svitlana Bader, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільськ

кандидат педагогічних наук, доцентзавідувач кафедри дошкільної та початкової освіти 

Посилання

References

Gritsanov, A. A. (Ed.) (2001). Vsemirnaya entsiklopediya: Filosofiya [World Encyclopedia: Philosophy]. Moscow: Minsk. [in Russian].

Izard, K. (2007). Psihologiya emotsiy [Psychology of emotions]. SPb: Piter. [in Russian].

Kremen, V.H. (2008). Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of human-centeredness in the strategies of educational environment]. Kyiv Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Leontev, D.A. (2003). Psihologiya smyisla: priroda, stroenie i dinamika smyislovoy realnosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of the semantic reality]. Moscow: Smysl. [in Russian].

Miroshnikov, Yu.I. (2004). Tsennostnoe soznanie i ego struktura [Valuable consciousness and its structure]. Nauchnyiy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk [Scientific Yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences], 4, 66-83. [in Russian].

Naumova, N.F. (1988). Sotsiologicheskie i psihologicheskie aspektyi tselenapravlennogo povedeniya [Sociological and psychological aspects of purposeful behaviour]. Moscow: Nauka. [in Russian].

Pelekh, Yu.V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady tsinnisno-smyslovoi hotovnosti maibutnoho pedahoha do profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological foundations of value-semantic readiness of the future teacher to professional activity]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kyiv: Instytuti vyshchoi osvity Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. [in Ukrainian].

Syniavskyi, V.V., & Serhieienkova O. P. (2007). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary]. Kyiv: Nauk. Svit. [in Ukrainian].

Shpranger, E. (1992). Dva vida psikhologii // Istoriya psikhologii (10-e - 30-e gg. Period otkrytogo krizisa): Teksty. 2-e izd. [Two types of psychology // History of psychology (10th and 30th years of the open crisis): Texts. - 2nd ed.]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian].

Slastenin, V.A., & Chizhakova, G.I. (2003). Vvedenie v pedagogicheskuyu aksiologiyu [Introduction to pedagogical axiology]. Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya». [in Russian].

Shynkaruk V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Psychological Dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Tugarinov, V.P. (1968). Teoriya tsennostey v marksizme [Theory of Values in Marxism]. Leningrad: Izd-vo LGU. [in Russian].

Yanitskiy, M.S., Seryy, A.V., & Pelekh, Yu.V. (2013). Tsennostno-smyslovaya paradigma kak osnova postneoklassicheskoy pedagogicheskoy psikhologii [Value-sense paradigm as the basis of post-neoclassical pedagogical psychology]. Filosofiya obrazovaniya [Philosophy of education], 1(46), 175-178. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Bader, S. (2018). СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 25–29. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.25-29

Номер

Розділ

Статті