ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Antonina Gura кафедра біології, екології та методики їх викладання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка, м.Кременець, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8004-4606

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.67-71

Ключові слова:

майбутні вчителі природничих спеціальностей, мультимедійні програми, навчальні мультимедійні програми, інформаційно-комунікаційні технології, мережа Інтернет.

Анотація

Розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) на всі сфери людської життєдіяльності є визначним чинником інтеграції українського суспільства в світовий простір. Організація якісного управління пізнавальною діяльністю в процесі використання ІКТ узгоджується із принципамм стимулювання та мотивації позитивного відношення студентів до інтерактивного навчання. Мета статті – виявити та пояснити принципи та способи застосування навчальних мультимедійних програм у професійній підготовці педагогів-природничників. Методи дослідження: теоретичні (аналіз педагогічної, навчально-методичної літератури, узагальнення отриманої наукової інформації та досвіду роботи викладачів у ВНЗ щодо упровадження ІКТ у сучасному навчальному процесі); емпіричні (педагогічне спостереження, бесіда). Розглянуто проблеми професійної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей при використанні навчальних мультимедійних програм. Проаналізовано різні типи програмних засобів навчального призначення для організації та комп’ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності. Наведено приклади та характеристики розповсюджених і загальнодоступних засобів інформаційно-комунікаційних технологій для майбутніх учителів природничих спеціальностей із урахуванням їх методичної та практичної значущості.

Біографія автора

Antonina Gura, кафедра біології, екології та методики їх викладання, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка, м.Кременець

асистент

Посилання

References

Arestenko, V.V., Romanyshyna, L.M., & Solovii, N.M. (2001). Komp’iuterna tekhnolohiia navchannia pryrodnychykh dystsyplin z vykorystanniam modeliuvannia (na prykladi khimii) [Computer technology of teaching natural sciences using simulation (on an example of chemistry)]. Naukovi zapysky, 2, 106-108. [in Ukrainian].

Bulakh, I.Ye. (1995). Teoriia i metodyka komp’iuternoho testuvannia uspishnosti navchannia (na materialakh medychnykh navchalnykh zakladiv) [Theory and methods of computer testing of the success of training (on materials of medical educational institutions). Unpublished Doctoral Dissertation. Kyiv: Kyiv Natsional University named after T.Shevchenko. [in Ukrainian].

Kremen, V. (2003). Modernizatsiia systemy osvity yak vazhlyvyi chynnyk innovatsiinoho rozvytku derzhavy [Modernization of the education system as an important factor in the innovation development of the state]. Osvita Ukrainy [Education of Ukraine], 34, 2-3. [in Ukrainian].

Law, E.L.C., & Sun, X. (2009). Evaluating user experience of adaptive digital educational games with Activity Theory. International Journal of Human-Computer Studies, 70 (7), 478-497.

Markhel, Y.Y. (2001). Povishenye effektivnosti sozdanyia kompterno-oryentyrovanыkh sredstv obuchenyia [Improving the effectiveness of creating computer-based learning tools]. Novi informatsiini tekhnolohii navchannia v navchalnykh zakladakh Ukrainy [New information technologies of education in educational institutions of Ukraine], 8, 105-107. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School]. (2018) URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola. (access date: 05.09.2018). [in Ukrainian].

Oliinyk, A. (2007). Poniattia y realnist protsesu innovatsiinoho rozvytku osvity v Ukraini v konteksti Bolonskykh deklaratsii [The concept and reality of the process of innovative development of education in Ukraine in the context of Bologna declarations]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], 1, 42-49. [in Ukrainian].

Panchenko, L.F. (1994). Profesiino-pedahohichna pidhotovka studentiv pedvuzziv do vykorystannia novykh informatsiinykh tekhnolohii [Professional-pedagogical preparation of students of pedagogical universities for the use of new information technologies]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kyiv: Kharkiv National Pedagogical University named after H.Skovoroda. [in Ukrainian].

Romanyshyna, O.Ya. (2010). Pidhotovka vykladachiv do vykorystannia informatsiinoi navchalnoi systemy Moodle u navchalnii diialnosti [Training of teachers to use Moodle's informational learning system in educational activities]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative methods of training in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems], 25, 481-485. [in Ukrainian].

Tulska, O. L. (2009). Sutnist i skladovi profesiinoi kultury maibutnikh ekolohiv [The essence and components of professional culture of future environmentalists]. Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University, 1, 3-8. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Gura, A. (2018). ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 67–71. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.67-71

Номер

Розділ

Статті