СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • Yuliia Kozak кафедра комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, м.Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0167-2015

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.111-115

Ключові слова:

структурно-функціональна модель, педагогічне моделювання, інженер-педагог, графічна компетентність, принципи, методи, педагогічні умови.

Анотація

Питання перегляду існуючих та розробки нових моделей професійної підготовки фахівців набуло особливої актуальності в умовах переорієнтації освіти на компетентнісно-орієнтовану. Мета дослідження: розробка моделі формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Методи дослідження: абстрагування, аналіз, синтез, індукція дедукція, моделювання. Результати дослідження: створена структурно-функціональна модель формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, яка складається з блоків – цільового (спрямований на соціальне замовлення, відповідно до якого визначається мета та завдання навчально-педагогічної діяльності), змістового (містить принципи, методи, форми, засоби досягнення мети діяльності) та аналітичного (компоненти, критерії, показники, рівні сформованості графічної компетентності, на яких ґрунтується моніторинг результатів діяльності). Виділені педагогічні умови, від комплексного застосування яких залежить ефективність функціонування кожного блоку зокрема, моделі в цілому.

Біографія автора

Yuliia Kozak, кафедра комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка, м.Тернопіль

аспірант

Посилання

References

Bezrukova, V.S. (1996). Pedagogika: Proektivnaya pedagogika [Pedagogy: Projective pedagogy ]. Ekaterinburg: Delovaya kniga. [in Russian].

Hladush, V.A., & Lysenko, H.I. (2014). Pedahohika vyshchoi shkoly: teoriia, praktyka, istoriia [Higher school pedagogy: theory, practice, history]. Dnipropetrovsk: Aktsent PP. [in Ukrainian].

Horbatiuk, R.M., & Kozak, Yu.Yu. (2018). Pedahohichni umovy formuvannia hrafichnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu v pedahohichnykh universytetakh [Pedagogical conditions of formation of graphic competence of future engineers-teachers of a computer profile in pedagogical universities]. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. 6 (№3), 33–47. URL: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/2466 (access date:10.10.2018) [in Ukrainian].

Kozak, Yu.Yu. (2018). Vyznachennia kryteriiv, pokaznykiv ta rivniv sformovanosti hrafichnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu [The determination of criteria, indicators and levels of formation of graphic competence of future engineers-teachers of the computer profile]. Profesiina osvita: problemy i perspektyvy [Vocational education: problems and prospects], 14, 18–23. [in Ukrainian].

Kulchytskyi, I.M. (2015). Kontseptualizatsiia poniat «model» ta «modeliuvannia» u naukovykh doslidzhenniakh [Conceptualization of the concepts of "model" and "modeling" in scientific research]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Informatsiini systemy ta merezhi [Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series: Information systems and networks], 829, 273–284. [in Ukrainian].

Kurliand, Z.N. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Ponomarov, O.S, Sereda, N.V., & Chebotarov, M.K. (2015). Modeliuvannia diialnosti fakhivtsia [Modeling of a specialist's activity]. Kharkiv: NTU «KhPI». [in Ukrainian].

Stoliarenko, O.V. (2015). Modeliuvannia pedahohichnoi diialnosti u pidhotovtsi fakhivtsia [Modeling of pedagogical activity in the training of a specialist]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD». [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Kozak, Y. (2018). СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 111–115. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.111-115

Номер

Розділ

Статті