ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

  • Iryna Melnychuk кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», м.Тернопіль, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5527-0655

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.168-172

Ключові слова:

майбутні медичні сестри, студенти, професійна підготовка, самоосвіта, самоосвітня діяльність, самоосвітня компетентність.

Анотація

Підготовка майбутніх медичних сестер до якісної професійної діяльності є одним із важливих завдань організації освітнього процесу в сучасних медичних закладах вищої освіти, де студенти здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра сестринської справи. У сучасних медичних училищах і коледжах актуалізується проблема підготовки медичних сестер, спроможних швидко приймати самостійні компетентні рішення в розв’язанні нестандартних професійних завдань, що зумовлює посилену увагу викладачів до організації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців. Метою статті є висвітлення окремих методів формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи. Методи дослідження: історіографічний аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури; розробка методичних матеріалів для організації самоосвітньої роботи майбутніх фахівців сестринської справи, що сприятиме формуванню у студентів самоосвітньої компетентності. У результаті проведеного дослідження встановлено, що виконання запропонованих завдань викликало у студентів більшу зацікавленість і мотивувало їх до більш сумлінної самоосвітньої діяльності, ніж орієнтація на традиційне опрацювання додаткового теоретичного матеріалу, який не розглядався під час лекцій; у студентів розширювався професійний світогляд, оскільки вони мали змогу поглиблено опрацьовувати наукову літературу, дотичну до їхнього майбутнього фаху; у навчальній групі виникав здоровий змагальний клімат, позаяк майбутні медсестри мали змогу порівняти результативність власної самоосвітньої діяльності з результатами самостійної роботи інших студентів, що спонукало їх до активізації самоосвіти та набуття самоосвітньої компетентності.

Біографія автора

Iryna Melnychuk, кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», м.Тернопіль

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

References

Burluka, O.V. (2005). Samoosvita osobystosti yak sotsiokulturne yavyshche [Self-education of personality as sociocultural phenomenon]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkiv. derzh. akad. kultury [in Ukrainian].

Buriak, V.K. (2002). Umovy ta zasoby samoosvity studentiv [Conditions and means of students’ self-education]. Vyshcha shkola [High School], 6, 18–29 [in Ukrainian].

Didenko, T.P. Orhanizatsiia samoosvity studentiv u suchasnykh umovakh modernizatsii vitchyznianoi systemy vyshchoi osvity [Organization of students’ self-education in modern conditions of modernization of the higher education national system]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pedagogica/72131.doc.htm [in Ukrainian].

Kremen, V.H. (Eds.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Kolesnykova, O. (2009). Naikrashcha osvita – samoosvita [The best education is self-education]. Dyrektor shkoly. Shkilnyi svit [Director of school. School world], 16, 19–23 [in Ukrainian].

Koreneva, I.M. (2000). Z dosvidu orhaniizatsii samoosvitnoi diialnosti studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [From the experience of organization of students’ self-educational activity in higher educational establishments of Ukraine]. Scientific Notes of the Drahomanov National Pedagogical University: part 1 (Pedagogical and Historical Sciences), 36, pp. 59–65 [in Ukrainian].

Melnychuk, I.M. (2011). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Theory and practice of future social workers professional training by means of interactive technologies]. Unpublished Doctoral Dissertation. Ternopil: Ternopil National Pedagogical University [in Ukrainian].

Sellman, D., & Snelling, P. (2012). Yak staty medsestroiu: pidruchnyk z profesiinoi praktyky [Becoming a Nurse. Fundamentals of Professional Practice for Nursing]. Kyiv: VSV «Medytsyna» [in Ukrainian].

Sydorenko, I.I. (2006). Problemy samoosvity osobystosti u vitchyznianii pedahohichnii presi druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia [Problems of personality’s self-education in the national pedagogical press in the second half of the XIXth – at the beginning of the XXth century]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kharkiv: KhNPU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Melnychuk, I. (2018). ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 168–172. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.168-172

Номер

Розділ

Статті