DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.177-181

ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Halyna Meshko, Oleksandr Meshko

Анотація


Стаття присвячена проблемі формування психічного здоров’я учнів у сучасній школі. Метою статті є обґрунтування комплексної програми формування психічного здоров’я учнів у школі. Дослідження спрямовувалося на з’ясування сутності психічного здоров’я особистості, чинників його погіршення у сучасних школярів та виявлення шляхів формування психічного здоров’я учнів в координатах діяльності закладу загальної середньої освіти. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: аналіз наукових джерел, спостереження, опитування з використанням розробленої нами анкети, тестування. На основі аналізу праць учених з’ясовано сутність психічного здоров’я, схарактеризовано його критерії. Визначено сутність понять «формування здоров’я», «здоров’яформувальна освіта» у психологічній і педагогічній літературі. На підставі вивчення наукових джерел і результатів власних досліджень виокремлено чинники погіршення психічного здоров’я сучасних школярів. З урахуванням сутності і критеріїв психічного здоров’я, підходу вченого Варра щодо компонентів психічного здоров’я обґрунтовано напрями комплексної програми формування психічного здоров’я учнів у школі, що передбачає формування стресостійкості, аутопсихологічної, комунікативної, здоров‘язбережувальної компетентностей, позитивної Я-концепції, гармонізацію особистості учня через формування його саногенного мислення та актуалізацію духовно-творчого потенціалу.


Ключові слова


психічне здоров’я; учні; формування психічного здоров’я; програма формування психічного здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Boltivets, S.I. (2005). Yakist psykhichnoho zdorovya: pedahohichni kryteriyi prohnozuvannya [Quality of Mental Health: Pedagogical Criteria Forecasting]. Praktychna psykholohiya ta sotsiaʹna robota [Practical Psychology and Social Work], 5, 62-67. [in Ukrainian].

Variy, M.Y. (2009). Zahalna psykholohiya [General Psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Korolchuk, M.S., & Kraynyuk, V.M. (2006). Sotsialno-psykholohichne zabezpechennya diyalʹnosti v zvychaynykh ta ekstremalnykh umovakh [Socio-psychological support of activity in the ordinary and extreme conditions]. K.: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Maksymenko, S.D. (2008). Psykholohichni zasady propahuvannya psykhohihiyenichnoho vykhovannya i zdorovoho sposobu zhyttya molodi [Psychological principles of propagation of psycho-hygienic education and healthy lifestyle of young people]. Praktychna psykholohiya ta sotsialna robota [Practical psychology and social work], 2008, 6, 72-74. [in Ukrainian].

Makarova, L.I., & Hakh, Y.M. (2005). Osnovy psykholohiyi i pedahohiky [Fundamentals of psychology and pedagogy]. Kyiv: Tsentr navchalnoyi literatury, [in Ukrainian].

Maslou, A. (1997). Psykholohyya bytyya [Psychology of being]. Moscow: Refl.-buk.; Kyev: Vakler. [in Russian].

Muchynsky, P. (2004). Psykholohyya, professyya, karera [Psychology, profession, career]. SPb.: Piter. [in Russian].

Nykyforova, H.S. (2006). Psykholohyya zdorovya [Psychology of health]. SPb.: Pyter. [in Russian].

Orzhekhovska, V.M., & Yezhova, O.O. (2009). Metodolohichni zasady diyalnosti osvitnoho zakladu, spryamovanoyi na zdorovya [Methodological principles of the activity of an educational institution aimed at health]. Pedahohika i psykholohiya [Pedagogics and psychology], 4(65). [in Ukrainian].

Ryff, C.D. (1989b). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.

Yanhs, B.B. (2004). Shest vazhnykh sostavlyayushchykh samouvazhenyya: kak razvyt ykh v uchenykakh [Six important components of self-esteem: how to develop them in the students]. Shkilnyy svit [School world], 5(24), 1. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Болтівець С.І. Якість психічного здоров’я: педагогічні критерії прогнозування // Практична психологія та соціальна робота. 2005. № 5. С. 62-67.

Варій М.Й. Загальна психологія: [підручник для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей]. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 288 с.

Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. К. : Ніка-Центр, 2006. 580 с.

Максименко С.Д. Психологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя молоді // Практична психологія та соціальна робота. 2008. № 6. С. 72-74.

Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: [навчальний посібник]. К. : Центр навчальної літератури, 2005. 116 с.

Маслоу А. Психология бытия [пер. с англ.] М. : Рефл.-бук.; Киев : Ваклер, 1997. 304 с.

Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. СПб. : Питер, 2004. 539 с. 

Оржеховська В.М., Єжова О.О. Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров’я // Педагогіка і психологія. 2009. № 4(65). 577 с.

Психология здоровья: [учебник для вузов] / под ред. Г.С. Никифорова. СПб. : Питер, 2006. 609 с.

Янгс Б.Б. Шесть важных составляющих самоуважения: как развить их в учениках // Шкільний світ. 2004. №5 (24). С. 1.

Ryff C.D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 1986. №57. PP.1069–1081.