DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.210-213

АДМІНІСТРУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ ГРОМАДИ

Anna Рopovych

Анотація


У зв’язку з деінституалізацією та формуванням об’єднаних територіальних громад в Україні вироблена й активно впроваджується модель інтегрованих соціальних послуг. Узагальнення найбільш поширених механізмів їх адміністрування було поставлено за мету даного дослідження. Використовувалися загальнонаукові методи дослідження: системний аналіз (системно-структурний, системно-функціональний, системно-динамічний), аналіз документів, порівняння, моделювання. Виявлено, що процес впровадження інтегрованих соціальних послуг не завершений. Серед найбільш поширених механізмів їх адміністрування переважають: укладання угод з районними/міськими установами та введення до штатного розпису спеціалістів з відповідними повноваженнями. Меншою мірою практикується створення комунальних установ та відкриття служб у справах дітей. Описані форми міжмуніципального співробітництва, які свідчать про його перспективність.


Ключові слова


інтегровані соціальні послуги; адміністрування послуг; міжмуніципальне співробітництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Ilchuk, L.I. (2018). Rozvytok systemy intehrovanykh sotsialnykh posluh v umovakh detsentralizatsiyi (na prykladi obyednanykh terytorialnykh hromad) [Development of the system of integrated social services in conditions of decentralization (on the example of the united territorial communities)]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka [Social-Labor Relations: Theory and Practice], 114–121.

Monitorynh protsesu detsentralizatsiyi vlady ta reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya stanom na 12 lyutoho 2018 [Monitoring of the process of decentralisation of power and reformation of local self-government as of February 12, 2018]. (2018). URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/ Monitoring-Detsentraliz-2018.12.02.pdf (access date: 14.06.2018).

Pro deyaki pytannya diyalnosti obyednanoyi terytorialnoyi hromady shchodo sotsialnoyi pidtrymky naselennya ta zakhystu prav ditey: nakaz Minsotspolityky vid 14.06.2018 № 890 [On some issues of activity of the united territorial community regarding social support of population and protection of children's rights: the Order of the Ministry of Social Policy from 8/14/2018 № 890] (2018). URL: https://www.msp.gov.ua/files/890.pdf (access date: 15.10.2018).

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrayiny vid 17.06.2014, № 1508-VII [On Cooperation of Territorial Communities: Law of Ukraine from 17.06.2014, №1508-VII]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (access date: 15.10.2018).

Zvit Pensiynoho fondu Ukrayiny za 2017 rik [Report of the Pension Fund of Ukraine for 2017]. (2017). URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/ document?id=31692 (access date: 17.06.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Звіт Пенсійного фонду України за 2017 рік. URL: http://www.pfu.gov.ua/ pfu/doccatalog/document?id=31692 (дата звернення: 17.06.2018).

Ільчук Л.І. Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад). Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб.н.пр. Київ: КНЕУ, 2018. С.114–121.

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 12 лютого 2018 / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Monitoring-Detsentraliz-2018.12.02.pdf (дата звернення: 14.06.2018).

Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей: наказ Мінсоцполітики від 14.06.2018 № 890. URL: https://www.msp.gov.ua/files/890.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення: 15.10.2018).