DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.245-249

АНАЛІЗ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ СОЦІУМІ

Viktoria Ruhle

Анотація


В даній статті проводиться аналіз трудової міграції в закарпатському соціумі, який є прикладом масової трудової міграції. На сьогоднішні на Закарпатті вже не вистачає кадрів з будівельних спеціальностей, спеціалістів зі сфери обслуговування, а у вищих навчальних закладах регіону − студентів. Метою статті є проаналізувати трудову міграцію в закарпатському соціумі. Методи дослідження: для вирішення поставлених дослідницьких завдань було використано комплекс загальнонаукових методів, аналіз та синтез, класифікація, а емпіричною складовою статті стало кількісне дослідження жителів Закарпатської області (грудень 2015 – лютий 2016 р.) (n=376), яке було проведено за допомогою методу анкетування. Проводиться операціоналізація поняття трудова міграція, аналіз статистичних даних по Закарпатській області та обґрунтовуються результати авторського соціологічного дослідження «Оцінка використання соціальних зв’язків в Закарпатському соціумі», проведеного за допомогою анкетування.


Ключові слова


трудова міграція; міграційні настрої; міграційні процеси; країна-донор; ризики трудової міграції.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Fomishyn, S.V., & Shutak, I.D. (2009). Pravovi osnovy mizhnarodnoyi ekonomichnoyi diyalʹnosti [Legal basis of international economic activity]. Kyiv: «Kondor» [in Ukrainian].

Kychak, O. (2012). Trudova mihratsiya ukrayintsiv Zakarpattya na pochatku ХХІ stolittya ta yiyi kulʹturno-pobutovi naslidky [Labor Migration of Ukrainians of Transcarpathia at the Beginning of the XXI Century and its Cultural and Household Consequences].Uzhhorod: Grazhda [in Ukrainian].

Kravchenko, V. H. Vyznachennya ponyattya trudovoyi mihratsiyi [Definition of the concept of labor migration]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63919/80-Kravchenko.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Libanova, E.M., & Poznyak, O.V. (2010) Naselennya Ukrayiny. Trudova emihratsiya v Ukrayini [The population of Ukraine. Labour emigration in Ukraine] Kyiv: «In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny» [in Ukrainian].

Mashyka, U., Roman, S. (2009). Mihratsiyni protsesy ta yikh vplyv na trudovyy potentsial Zakarpattya v umovakh transformatsiyi ekonomiky [Migration processes and their influence on the labor potential of Transcarpathian in the conditions of the transformation of the economy]. Ukrayinsʹkyy analitychno-informatsiynyy chasopys Skhid, 8(99), 92-97 [in Ukrainian].

Miklovda,V.P., & Pityulych, M.I. (2013). Trudova mihratsiya naselennya Zakarpattya v umovakh pohlyblennya yevrointehratsiynykh protsesiv [Labour migration of the population of Transcarpathia in conditions of deepening of European integration processes]. Zbirnyk naukovykh prats Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 3(101), 324-332 [in Ukrainian]

Voronych, K.M. (2013). Realizatsiya mihratsiynoho potentsialu Zakarpatskoyi oblasti ta yoho vplyv na sotsialno-ekonomichnyy rozvytok rehionu [Realization of the Migration Potential of the Transcarpathian Region and its Impact on the Socio-Economic Development of the Region]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, 3(101), 343-347 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Воронич К.М. Реалізація міграційного потенціалу Закарпатської області та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону. Збірник наукових праць Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2013. Вип.3(101) С.343-347. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_37 (дата звернення: 14.09.2018)

Кичак О. Трудова міграція українців Закарпаття на початку ХХІ століття та її культурно-побутові наслідки: монографія. Ужгород: Ґражда, 2012. 368 с.

Кравченко В.Г. Визначення поняття трудової міграції. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63919/80-Kravchenko.pdf?sequence=1 (дата звернення: 14.09.2018)

Лібанова Е.М., Позняк О.В. Населення України. Трудова еміграція в Україні: монографія. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2010. 233 с.

Машика Ю., Роман С. Міграційні процеси та їх вплив на трудовий потенціал Закарпаття в умовах трансформації економіки. Український аналітично-інформаційний часопис Схід, 2009. №8(99). С.92-97.

Мікловда В.П., Пітюлич М.І. Трудова міграція населення Закарпаття в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Збірник наукових праць Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2013. Вип. 3(101) С. 324-332.

Фомішин С.В., Шутак І.Д. Правові основи міжнародної економічної діяльності: навч. посіб. Київ: Кондор, 2009. 454 с.