ТРИВИМІРНІ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРОЯВІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Sergiy Semenets кафедра математичного аналізу, Житомирський державний університет імені І.Франка, м. Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2733-0539

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.250-254

Ключові слова:

компетентність, зовнішній та внутрішній прояви компетентності, тривимірна структура.

Анотація

Запровадження компетентнісного підходу та водночас розбудова школи розвитку особистості потребують новітнього наукового переосмислення як змісту, так і структури компетентності. Дедалі актуальними є дослідження, що акцентують увагу на особистісних якостях, які прискорюють або гальмують процес оволодіння компетентностями, окреслюють не тільки зовнішні, але й внутрішні прояви компетентності. У представленій роботі концептуальним є положення про дуальну природу компетентності, двоїстість проявів. Її мета полягає у визначенні структури зовнішнього та внутрішнього проявів компетентності. Для цього застосовано методи змістово-теоретичного й структурно-системного аналізу, абстрагування, моделювання, ранжування та узагальнення. Обґрунтовано, що і зовнішній, і внутрішній прояви компетентності мають три базові виміри. Тривимірна структура зовнішнього прояву компетентності представляється змістово-теоретичним, процесуально-дійовим і референтно-комунікативним. Таку ж структуру її внутрішнього прояву репрезентують ціннісно-мотиваційний, рефлексивно-оцінний та особистісно-психологічний виміри. Моделювання зовнішніх і внутрішніх вимірів компетентності реалізовано через декартові інтерпретації, у яких координати (абсциса, ордината, апліката) відповідають місцю й значенню тих чи інших характеристик (показників) компетентності.

Біографія автора

Sergiy Semenets, кафедра математичного аналізу, Житомирський державний університет імені І.Франка, м. Житомир

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

References

Semenets, S. Р. (2015). Metodologiya i teoriya rozvyvalnogo navchanya matematyky [Methodology and theory of developmental learning in mathematics]. Zhytomyr: «O.O. Evenok» [in Ukrainian].

Skvortsova, S. O. (2010). Formuvanya profesiynoyi kompetentnosti v maybutnogo vchytelya matematyky [Formation of professional competence in future mathematics teacher]. Pedagogical science: history, theory, practice, trends of development, 4. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-%20magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_4 (access mode 24.09.2018) [in Ukrainian].

Tarasenkova, N. A. (2017, October). Kompetenizatsiya matematychnoyi osvity: sutnist ta etapy realizatsiyi [Competency of mathematical education: the essence and stages of realisation]. In Problemy matematychnoyi osvity [Problems of mathematical education]: Proceedings of the International Scientific and Methodical Conference (pp. 16-17). Cherkasy: FP Gordiyenko E.I. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Semenets, S. (2018). ТРИВИМІРНІ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ПРОЯВІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 250–254. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.250-254

Номер

Розділ

Статті