ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ФІЗИЧНОГО ЗМІСТУ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКЦІЙ-ДЕМОНСТРАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.297-300

Ключові слова:

інформаційно-комунікативна компетентність, формування компетентності, лекція-демонстрація, підготовка учителя фізики, професійна діяльність, навчання фізики.

Анотація

У статті розглядаються приклади використання лекцій-демонстрацій для формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики при вивченні дисциплін суто фізичного змісту з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Актуальність статті зумовлена інноваціями в системі вищої освіти, а саме тим, що одним із процесів, які характеризують сучасне суспільство, є його інформатизація, а однією з умов успішної реалізації завдань інформатизації освіти є розв’язання проблеми формування компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для впровадження у професійну діяльність. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування використання лекцій-демонстрацій під час навчання фізики при формуванні інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики. У статті наведені фрагменти лекцій-демонстрацій з відповідним поясненням до них, що підтримуються розробленими електронними мультимедійними презентаціями. Саме лекція-демонстрація є актуальною і сучасною формою для теоретичного підґрунтя формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики.

Біографія автора

Artem Yurchenko, Department of Computer Science, Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy

Candidate of Pedagogical Sciences, Ph.D., Senior Lecturer

Посилання

References

Petrytsia, A.N., Velychko, S.P. (2008). Do problemy vdoskonalennia navchalnoho eksperymentu z fizyky zasobamy novitnikh informatsiinykh tekhnolohii [The problem of improving the learning experiment in physics by means of the latest information technologies]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, 77, Part 1, 339–344. [in Ukrainian].

Semenikhina, O., & Yurchenko, A. (2017) Profesiina hotovnist vykorystovuvaty zasoby komp’iuternoi vizualizatsii u roboti vchytelia: teoretychnyi acpekt [Professional willingness to use the tools of computer visualization in the work of the teachers: theoretical aspect]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 1, Part 4, 43–46. [in Ukrainian].

Semenikhina, O., & Yurchenko, A. (2015). Formuvannia informatychnoi kompetentnosti vchytelia matematyky i fizyky na osnovi vykorystannia spetsializovanoho prohramnoho zabezpechennia [Formation of informatic competence of teacher mathematics and physics on the basis of the use of specialized software]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 8, Part 3, 52–57. [in Ukrainian].

Sharko, V.D., & Kurylenko, N.V. (2011). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u protsesi formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti na urokakh fizyky [Use of information technology in the process of forming ecological competence of pupils on physics lessons]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, 10, 41–49. [in Ukrainian].

Zabolotnyi, V.F. (2010). Dydaktychni zasady zastosuvannia multymedia v formuvanni metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv fizyky [Didactic principles of multimedia application into forming of methodical competence of future teachers of physics]. Extended Thesis Of Candidate`s Dissertation. Kyiv: National pedagogical university named after M.Dragomanov [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Yurchenko, A. (2018). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ФІЗИЧНОГО ЗМІСТУ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКЦІЙ-ДЕМОНСТРАЦІЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 297–300. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.297-300

Номер

Розділ

Статті