ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИМУЛЯТОРІВ ЯК ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ М’ЯКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • Tetiana Vakalik кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир http://orcid.org/0000-0001-6825-4697
  • Valeriy Kontsedailo здобувач, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир http://orcid.org/0000-0002-6463-370X
  • Iryna Mintii кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет, м.Кривий Ріг http://orcid.org/0000-0003-3586-4311

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.20-25

Ключові слова:

ігрові симулятори, професійні м’які компетентності, методика віикористання, педагогічний експеримент.

Анотація

Анотація. Використання сучасних ІКТ, зокрема й ігрових симуляторів, у навчальному процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і методик, оскільки дає викладачам додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх траєкторій студентів. Метою даної статті є експериментально перевірити ефективність методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Методи дослідження: педагогічний експеримент, експертне оцінювання, статистичне опрацювання даних. У статті представлені результати педагогічного експерименту (констатувальний, формувальний та контрольний етапи), що дають підстави підтвердити гіпотезу про те, що ефективність формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів значно підвищиться за умови впровадження методики застосування ігрових симуляторів у професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів.

 

Посилання

References

Kontsedailo, V.V., & Vakaliuk, T.A. (2018). Zahalna struktura metodyky zastosuvannia ihrovykh symuliatoriv dlia formuvannia profesiinykh m’iakykh kompetentnostei maibutnikh inzheneriv-prohramistiv [General structure of methods of using the game simulators for the formation of professional soft competencies of future engineers-programmers]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/711730 (last accessed: 08.08.2018). [in Ukrainian].

Mtsweni, E.S., Hörne, T., & van der Poll, J.A. (2016). Soft Skills for Software Project Team Members. International Journal of Computer Theory and Engineering, 8 (2), 150-155.

Sydorenko, E.V. (2002). Metody matematycheskoi obrabotky v psykholohyy [Mathods of mathematical processing in psychology]. SPb.: Rech. [in Russian].

Yu-Chih Liu, J. (2011). Relationships among interpersonal conflict, requirements uncertainty and software project performance. International Journal of Project Management, 29, 547−556.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Статті