DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.20-25

ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИМУЛЯТОРІВ ЯК ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ М’ЯКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Tetiana Vakalik, Valeriy Kontsedailo, Iryna Mintii

Анотація


Анотація. Використання сучасних ІКТ, зокрема й ігрових симуляторів, у навчальному процесі дозволяє підвищити якість навчального матеріалу й підсилити освітні ефекти від застосування інноваційних педагогічних програм і методик, оскільки дає викладачам додаткові можливості для побудови індивідуальних освітніх траєкторій студентів. Метою даної статті є експериментально перевірити ефективність методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Методи дослідження: педагогічний експеримент, експертне оцінювання, статистичне опрацювання даних. У статті представлені результати педагогічного експерименту (констатувальний, формувальний та контрольний етапи), що дають підстави підтвердити гіпотезу про те, що ефективність формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів значно підвищиться за умови впровадження методики застосування ігрових симуляторів у професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів.

 


Ключові слова


ігрові симулятори; професійні м’які компетентності; методика віикористання; педагогічний експеримент.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Kontsedailo, V.V., & Vakaliuk, T.A. (2018). Zahalna struktura metodyky zastosuvannia ihrovykh symuliatoriv dlia formuvannia profesiinykh m’iakykh kompetentnostei maibutnikh inzheneriv-prohramistiv [General structure of methods of using the game simulators for the formation of professional soft competencies of future engineers-programmers]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/711730 (last accessed: 08.08.2018). [in Ukrainian].

Mtsweni, E.S., Hörne, T., & van der Poll, J.A. (2016). Soft Skills for Software Project Team Members. International Journal of Computer Theory and Engineering, 8 (2), 150-155.

Sydorenko, E.V. (2002). Metody matematycheskoi obrabotky v psykholohyy [Mathods of mathematical processing in psychology]. SPb.: Rech. [in Russian].

Yu-Chih Liu, J. (2011). Relationships among interpersonal conflict, requirements uncertainty and software project performance. International Journal of Project Management, 29, 547−556.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Концедайло В.В., Вакалюк Т.А. Загальна структура методики застосування ігрових симуляторів для формування професійних м’яких компетентностей майбутніх інженерів-програмістів [Електронний ресурс] // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Збірник матеріалів наукової конференції. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2018. С.141−145. URL: http://lib.iitta.gov.ua/711730

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. СПб. : Речь, 2002. 350 с.

Mtsweni E.S., Hörne T., van der Poll J. A. Soft Skills for Software Project Team Members. International Journal of Computer Theory and Engineering. 2016. №8 (2). C.150−155.

Yu-Chih Liu Julie. Relationships among interpersonal conflict, requirements uncertainty and software project performance.  International Journal of Project Management. 2011. №29. Р.547−556.