DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.26-30

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ США

Natalia Varga

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі професійної підготовки викладача вищої школи США, де накопичений успішний досвід функціонування системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Ця система характеризується гнучкістю і варіативністю, здатністю швидко адаптуватися до потреб сучасного інформаційного суспільства. Обґрунтовано, що визначальну роль у цьому процесі відграють університети – провідні заклади вищої освіти, які володіють потужним науково-методичним потенціалом. Мета статті: аналіз організаційних засад професійної підготовки викладача вищої школи США. Методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, наукова інтерпретація педагогічних фактів і явищ, вивчення документів. Встановлено, що професія викладача вищої школи США передбачає науково-дослідницьку і педагогічну діяльність. Перша складова зумовлює високий науковий потенціал фахівця, що пояснюється спеціальною підготовкою під час навчання в аспірантурі, друга – набувається в результаті педагогічного досвіду. Система професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладача вищої школи передбачає три етапи: допрофесійну підготовку фахівців в рамках магістратури або аспірантури; діяльність на посаді асистента викладача, що є сполучною ланкою між допрофесійним і професійним етапами; професійний етап, який передбачає безпосередню науково-педагогічну практику та вдосконалення професійно-педагогічної майстерності за різними програмами підвищення кваліфікації (національними, інституційними, індивідуальними).


Ключові слова


викладач вищої школи США; педагогічна діяльність; науково-дослідницька робота; професійна підготовка; підвищення кваліфікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Gere, A.R., & Berebitsky, D. (2009). Standpoints: Perspectives on highly qualified English teachers. Research in the Teaching of English, 43 (3), 247–262.

Lazareva, I.N. (2012). Teoriya i praktika intellektualno razvivayuschego obucheniya v sovremennoy vyisshey shkole SShA [Theory and practice of intellectually developing education in modern higher education in the USA]. Unpublished Doctoral Dissertation. Far Eastern State University of Humanities, Khabarovsk. [in Russian].

McKeachie, W.J. (2004). Teaching Tips. Strategies, Research and Theory for College and University Teachers. Lexington: Heath and Company.

Seldin, P. (2007). Improving College Teaching. Hong Kong: Hong Kong University Press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Gere A.R., Berebitsky D. Standpoints: Perspectives on highly qualified English teachers. Research in the Teaching of English. 2009. Vol.43. No.3. P. 247–262.

Лазарева И.Н. Теория и практика интеллектуально развивающего обучения в современной высшей школе США: дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Дальневосточный государственный гуманитарный университет. Хабаровск, 2012. 194 с.

McKeachie W.J. Teaching Tips. Strategies, Research and Theory for College and University Teachers. Lexington: Heath and Company, 2004. 445 р.

Seldin P. Improving College Teaching. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2007. 8 р.