DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.86-89

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ

Viktoriіa Karpuk

Анотація


Анотація. Актуальність досліджуваної проблеми полягає в теоретичному обґрунтуванні форм і методів формування соціальної компетентності молоді. Метою дослідження є розкриття сутності діяльності громадських організацій як фактора формування соціальної компетентності молоді. Методами нашого дослідження є: теоретичний аналіз педагогічної, психологічної, соціологічної, юридичної літератури, синтез, порівняння, узагальнення. У статті висвітлені основні компетентності, якими повинен оволодіти кожен громадянин впродовж всього життя. Зазначено деякі аспекти формування соціальної компетентності молоді у процесі діяльності громадських організацій. Також було розкрито найбільш необхідні особистісні риси («м’які» навички), які є важливими у життєдіяльності та становленні молоді, формуванню їх суспільної свідомості та соціальної компетентності. З’ясовано, роль громадських організацій, які працюють з молодими людьми. Розглянуто різноманітні форми й методи роботи цих організацій, які позитивно впливають на формування важливих соціальних навичок.


Ключові слова


соціальна компетентність особистості; молодь; громадська організація; м’які навички; неформальна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Hromadskyy prostir: portal [Public space: portal]. Lutska miska Spilka hromadskykh orhanizatsiy «Molodizhna platforma» [Lutsk municipal Union of public organizations the «Youth platform»]. (2016). Retrieved from https://www.prostir.ua/?organization=lutska-miska-spilka-hromadskyh-orhanizatsij-molodizhna-platforma [in Ukrainian] (last accessed: 07.03.2019).

Kotlyar, A. (2017). Inkubator maybutnoho, abo zvidky vzyaty nevypadkovykh lideriv [The incubator of the future, or from where to take non-random leaders]. Dzerkalo tyzhnya. Ukraine. Retrieved from: https://dt.ua/interview/inkubator-maybutnogo-abo-zvidki-vzyati-nevipadkovih-lideriv-239764_.html. [in Ukrainian] (last accessed: 01.04.2019).

Mudryk, A.V. (2004). Sotsyalizatsyia cheloveka [Socialization of personality]. Moscow: Akademiia. [in Russian].

Nikolayesku, O.I. (2014). Formuvannya sotsialnoyi kompetentnosti uchniv zahalʹnoosvitnikh navchalnykh zakladiv vidpovidno do vymoh novykh derzhavnykh osvitnikh standartiv [Forming of social competence of students of general educational establishments in accordance with the requirements of new state educational standards]. Cherkasy: OIPOPP. [in Ukrainian].

Shakhray, V.M. (2009). Problemy sotsialnoyi kompetentnosti molodi [Problems of social competence of young people]. Bila Tserkva: BNAU. [in Ukrainian].

Tabloyid Volyni [Tabloid of Volyn]. Volynskykh studentiv vchyly buty aktyvnymy [The Volyn students were taught to be active]. (2016). Retrieved from http://volyn.tabloyid.com/layf/volynskyh-studentiv-vchyly-buty-aktyvnymy [in Ukrainian] (last accessed: 17.03.2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Громадський простір. Луцька міська Спілка громадських організацій «Молодіжна платформа». 2016. 24 січ. URL: https://www.prostir.ua/?organization=lutska-miska-spilka-hromadskyh-orhanizatsij-molodizhna-platforma (дата звернення: 07.03.2019).

Котляр А. Інкубатор майбутнього, або звідки взяти невипадкових лідерів. Дзеркало тижня. Україна. 2017. Вип.14. URL: https://dt.ua/interview/inkubator-maybutnogo-abo-zvidki-vzyati-nevipadkovih-lideriv-239764_.html (дата звернення: 01.04.2019).

Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. Москва : Академия, 2004. 304 с.

Ніколаєску О.І. Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів: науково-методичний посібник. Черкаси: ОІПОПП, 2014. 76 с.

Таблоїд Волині. Волинських студентів вчили бути активними. 2016. 30 листоп. URL: http://volyn.tabloyid.com/layf/volynskyh-studentiv-vchyly-buty-aktyvnymy (дата звернення: 17.03.2019).

Шахрай В.М. Проблеми соціальної компетентності молоді: монографія. Біла Церква: БНАУ, 2009. 115 с.