DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.99-103

ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Rostyslav Kozubovskyi, Oksana Shelever

Анотація


Анотація. В статті розглядаються питання профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді. Мета статті – розкрити особливості профілактичної роботи з молодшими школярами, схильними до девіантної поведінки, що передбачає вирішення таких завдань дослідження: здійснити характеристику девіантної поведінки; проаналізувати види і форми профілактики; виявити особливості санітарно-просвітницької, психогігієнічної, психопрофілактичної, організаційно-управлінської роботи в процесі профілактики. Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури, узагальнення, класифікація (для з’ясування ключових понять дослідження), систематизація, групування (для концептуалізації основних положень дослідження); емпіричні: спостереження, аналіз документів, бесіда, інтерв’ю (для виявлення реального стану профілактичної роботи в школах). В процесі дослідження виявлено, що значна частина учнів, схильних до девіантної поведінки, є учнями початкових класів, тому метою статті є обґрунтування форм і методів профілактичної роботи з молодшими школярами. Охарактеризовано відхилення, які найбільш часто мають місце у поведінці молодших школярів, проаналізовано їх причини. Розкрито особливості психологічної, педагогічної, соціально-педагогічної, соціальної, медичної профілактики з учнями початкових класів. Доведено, що ефективна профілактична робота з учнями молодшого шкільного віку обов’язково повинна включати санітарно-просвітницьку, психогігієнічну, психопрофілактичну, організаційно-управлінську роботу. В дослідженні використовувалися як теоретичні, так і практичні методи.


Ключові слова


поведінка; девіації; учні молодших класів; профілактика.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Dubrovyna, Y.V. (1991). Shkolnaia psykholohycheskaia sluzhba: voprosy teoryy y praktyky [School Psychological Service: Issues of Theory and Practice]. Moscow: Pedahohyka. [in Russian].

Fedorchenko, T.Ye. (2011). Profilaktyka deviantnoi povedinky shkoliariv v umovakh sotsiokulturnoho seredovyshcha: sotsialno-pedahohichnyi aspekt [Prevention of Deviant Behaviour of Schoolchildren under the Conditions of Socio-Cultural Environment: Socio-Pedagogical Aspect]. Cherkasy: FOP Chabanenko Yu. A. [in Ukrainian].

Frolova, O.H. (1997). Zlochynnist i systema kryminalnykh pokaran [Criminality and the System of Criminal Punishment]. Kyiv: ARTEk. [in Ukrainian].

Martynenko, A. V. (1999). Mediko-sotsialnaia rabota: teoriia, tekhnologiia, obrazovanie [Medical and Social Work: Theory, Technology, Education]. Moscow: Nauka. [in Russian].

Peresheina, N. V. (2006). Deviantnyi shkolnik: pedagogicheskaia profilaktika i korrektsiia otklonenii [Deviant Pupil: Pedagogical Prevention and Correction of Deviations]. Moscow: TTS Sfera. [in Russian].

Pichа, V.M. (2013). Vse pro sotsialnu robotu: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk [All about Social Work: an Educational Encyclopedic Dictionary and Guide]. Lviv: Novyi Svit. [in Ukrainian].

Zmanovskaia, E.V. (2004). Deviantologiia: psikhologiia otkloniaiushchegosia povedeniia [Deviantology: Psychology of Deviant Behaviour]. Moscow: Akademiia. [in Russian].

Zvierieva, I.D. (2013). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for Specialists in Social Field]. Kyiv, Simferopol: Universum. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Все про соціальну роботу : навчальний енциклопедичний словник–довідник / За ред. В.М.Пічі. Львів: Новий Світ – 2000, 2013. 616 с.

Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. М.: Педагогика, 1991. 230 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2 видання / За заг. pед. І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. 536 с.

Змановская Е.В. Девиантология : Психология отклоняющегося поведения : [учебное пособие]. М.: «Академия», 2004. 287 с.

Мартыненко А.В. Медико-социальнпая работа: теория, технологияобразование. М.: Наука, 1999. 240 с.

Перешеина Н.В.Девиантный школьник: педагогическая профилактика и коррекция отклонений: учебно-практическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 192 с.

Федорченко Т.Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовищасоціально-педагогічний аспект [монографія]. Черкаси : ФОП Чабаненко Ю.А., 2011. 492 с.

Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань : [навчальний посібник]. К.: АРТЕк, 1999. 208 с.