DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.104-108

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ПРОГРАМАХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Anna Kurienkova

Анотація


Анотація. Формування соціально компетентної особистості із порушенням інтелектуального розвитку є пріоритетним у сучасній освітній діяльності, однак недостатність теоретичний та практичних надбань із даної проблеми зумовлює актуальність дослідження. Мета статті: аналіз теоретичного аспекту формування соціальної компетентності у навчально-виховних програмах дітей дошкільного віку із порушеннями розумового розвитку. Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення та систематизація. У статті приділено особливу  увагу аналізу програм розвитку дітей дошкільного віку з порушенням розумового розвитку. Виявлено, що перша програма має більше спрямування на надання дітям різнобічних знань, а друга – спрямована на формування базових вмінь та навичок. Відмічено, що 7 розділів «Програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю» спрямовані на формування у дітей в основному знань та вмінь.


Ключові слова


соціальна компетентність; навчально-виховні програми; дошкільники із порушеннями розумового розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Dubrova, I.M., Loshchenykh, V.P., Shmalko, L.P., Korolko, N.I., Vasylevska, O.O., Hladchenko, I.V., Blech, H.O., & Trykoz, S.V. (2013). Prohrama rozvytku ditei doshkilnoho viku z rozumovoiu vidstalistiu [Development programme for children of preschool age with mental retardation]. Kyiv. [in Ukrainian].

Lipa, V.A. (2002). Osnovy korrekcionnoj pedagogiki [Basics of correctional pedagogy]. Doneck: Lebіd. [in Russian].

Vygotskij, L.S. (2004). Psihologija razvitija rebenka [Psychology of child development]. Moscow: Izd-vo Smysl, Izd-vo Jeksmo. [in Russian].

Vysotska, A.M. (2015). Prohrama rozvytku ditei doshkilnoho viku z rozumovoiu vidstalistiu «Formuvannia sotsialnykh navychok» [The program of development of children of preschool age with mental retardation «Formation of social skills»]. Ternopil: Mandrivets. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Висоцька А.М. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Формування соціальних навичок». Методичні рекомендації. Тернопіль : Мандрівець, 2015. 128 с.

Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М. : Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. 512с.

Дуброва І. М., Лощених В. П., Шмалько Л. П., Королько Н. І., Василевська О. О., Гладченко І. В., Блеч Г. О., Трикоз С. В. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.  Київ, 2013. 261 с.

Липа В. А. Основы коррекционной педагогики: учебное пособие. Донецк : Лебідь, 2002. 327 с.