DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.115-119

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Mаriana Lakatosh

Анотація


Анотація. Підвищення ефективності професійної підготовки фахівців аграрної галузі є одним із пріоритетних завдань системи вищої сільськогосподарської освіти. Мета дослідження – виявлення основних підходів професійної підготовки фахівців аграрного профілю. За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури, наукових доробок у статті подано авторське визначення поняття «готовність майбутніх фахівців аграрних спеціальностей до професійної діяльності» як складне соціально-психологічне утворення, котре характеризується усвідомленням значущості означеної діяльності у процесі навчання, спрямованістю отриманих теоретичних знань, практичних умінь і навичок на вирішення завдань агропромислового комплексу України. Автор виділяє три етапи професійної підготовки студентів аграрного профілю в умовах закладу вищої освіти; якості, які необхідно сформувати в кожного студента: прагнення поглибленого вивчення своєї професії, розвиток зацікавленості до неї; регулярне самостійне виконання навчальних завдань; добросовісне  виконання громадських доручень, активна участь в громадському житті; готовність до пошуку оригінальних, нестандартних рішень технічних завдань.


Ключові слова


професійна підготовка; фахівці; аграрний профіль; студент; освітній процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Ishchenko, T.D., Nahirnyy, Yu.P., & Bendera, I.M. (1997). Pryntsypy formuvannya osvitn'o-kvalifikatsiynykh rivniv i zmistu fakhovoyi pidhotovky inzhenerno-tekhnichnykh kadriv [Principles of Formation of Educational Qualification Levels and Content of Professional Training of Engineering and Technical Personnel]. Proceedings of the International scientific−methodical condference «Graduate system of higher agricultural education: concept, actual problems and implementation mechanization. Kyiv: APS of Ukraine. [in Ukrainian].

Kobernyk, A.N. (1984). Sovershenstvovanye form y metodov podhotovky starsheklassnykov k trudu v sel'skokhozyaystvennom proyzvodstve [Improving the forms and methods of preparing high school students for work in agricultural production]. Extended Abstract of Canidate’і Thesis. KSU named afeter T.G.Shevchenko, Kyiv. [in Ukrainian].

Matyash, N.Yu. (1994). Formuvannya u starshoklasnykiv profesiynoyi spryamovanosti na sil's'kohospodars'ki spetsial'nosti u vzayemodiyi shkoly ta vuzu [Formation of vocational training for senior pupils in agricultural specialties in interaction between school and university]. Unpublished Candidate`s Dissertation. Institute of Pedagogics of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian].

Presidential Decree «Pro natsionalnu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku [About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [last accessed: 16.03.2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Іщенко Т.Д., Нагірний Ю.П., Бендера І.М. Принципи формування освітньо-кваліфікаційних рівнів і змісту фахової підготовки інженерно-технічних кадрів. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Ступенева система вищої аграрної освіти: концепція, актуальні проблеми та механізація впровадження». К.: АПН України, 1997. С.56–59.

Коберник А.Н. Совершенствование форм и методов подготовки старшеклассников к труду в сельскохозяйственном производстве: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.01 / КГУ им. Т.Г.Шевченко. К., 1984. 24 с.

Матяш Н.Ю. Формування у старшокласників професійної спрямованості на сільськогосподарські спеціальності у взаємодії школи та вузу: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Інститут педагогіки АПН України. К., 1994. 210с.

Указ Президента України «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 16.03.2019).