DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.223-227

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Svitlana Khominets

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню поняття та видів академічної мобільності студентів. Обґрунтовано, що інтенсифікація процесів освітньо-професійної інтеграції, прискорення темпів науково-технічного прогресу, ускладнення технологій на сучасному етапі розвитку суспільства актуалізують фахову підготовку спеціалістів, які володіють високим рівнем мобільності вже в період навчання у закладі вищої освіти. Метою даної статті є дослідження поняття та видів академічної мобільності студентів у сучасній системі вищої освіти. Методи дослідження: аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури, узагальнення, класифікація. Встановлено, що академічна мобільність студентів – це форма організації освітнього процесу, спрямована на здобуття теоретичного й практичного досвіду навчальної або фахової діяльності. Вона передбачає навчання, виконання досліджень, стажування студентів у іншому закладі вищої освіти (в своїй країні чи за рубежем) протягом обмеженого періоду часу і їхнє повернення у базовий освітній заклад для завершення професійної підготовки. Досліджено різні види академічної мобільності, серед яких найпоширенішими є просторова та віртуальна.


Ключові слова


система вищої освіти; академічна мобільність; види академічної мобільності; інтернаціоналізація вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Beljakin, A.M. (2009). Vysshee professional'noe obrazovanie v SShA: osnovnye tendencii preobrazovanij [Higher vocational education in the United States: major trends of change]. Pedagogy, 7, 119-123. [in Russian].

Martynenko, O.O. (2008). Upravlenie akademicheskoj mobil'nost'ju v vuzah [Management of academic mobility in universities] University management: practice and analysis, 1(53). 65–75. [in Russian].

Sheremet, A.N. (2009). Formirovanie akademicheskoj mobil'nosti budushhih uchitelej informatiki sredstvami informacionnyh i kommunikacionnyh tehnologij [Formation of academic mobility of future informatics teachers by the means of information and communication technologies]. Unpublished Doctoral Dissertation. Kuzbass State Pedagogical Academy, Novokuznetsk [in Russian].

Sviridenko, D. (2014). Analіz rolі vіrtual'noї akademіchnoї mobіl'nostі v obgruntuvannі zasad rozvitku suchasnoї vishhoї osvіti [Analysis of the role of virtual academic mobility in the rationale for the development of modern higher education]. Ukrainian studies almanac, 17, 163–165. [in Ukrainian].

Тrindjuk, V. (2017). Formuvannja gotovnostі do akademіchnoї mobіl'nostі u studentіv vishhogo tehnіchnogo navchla'nogo zakladu [Formation of readiness for academic mobility among students of a higher technical educational institution]. Unpublished Doctoral Dissertation. Eastern European National University named after Lesia Ukrainka, Lutsk. [in Ukrainian].

Znovenko, L.V. (2008). Razvitie akademicheskoj mobil'nosti studentov pedagogicheskogo vuza v uslovijah nepreryvnogo obrazovanija [Development of academic mobility of students of a pedagogical university in conditions of continuous education]. (Unpublished Doctoral Dissertation). Omsk State Pedagogical University, Omsk [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Белякин А. М. Высшее профессиональное образование в США: основные тенденции преобразований. Педагогика. 2009. Вып. 7. С.119–123.

3новенко Л.В. Развитие академической мобильности студентов педагогического вуза в условиях непрерывного образования: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Омский государственный педагогический университет. Омск, 2008. 23 с.

Мартыненко О. О. Управление академической мобильностью в вузах. Университетское управление: практика и анализ. 2008. Вып. 1(53). С. 65–75.

Свириденко Д. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обгрунтуванні засад розвитку сучасної вищої освіти. Українознавчий альманах. 2014. Вип. 17. С. 163–165.

Триндюк В. Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчлаьного закладу: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Східноєвропейський національний унііерситет імені Лесі Українки. Луцьк. 2017. 273 с.

Шеремет А.Н. Формирование академической мобильности будущих учителей информатики средствами информационных и коммуникационных технологий: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Кузбасская государственная педагогическая академия. Новокузнецк, 2009. 22 с.