МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Kateryna Chervonenko аспірантка, кафедра педагогіки та педагогічної майстерності, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м.Мелітополь http://orcid.org/0000-0001-6749-2167

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.233-237

Ключові слова:

модель, моделювання, система, професійна підготовка, соціальний працівник.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена актуалізації моделювання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді в умовах закладів вищої освіти. Метою статті є обґрунтування моделі системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді. Основними методами дослідження визначені аналіз, порівняння та синтез наукової літератури щодо проблеми моделювання педагогічних систем професійної підготовки фахівців; моделювання, абстрагування та проектування моделі системи професійної готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді; систематизація та узагальнення результатів моделювання. Запропонована авторська модель складається з чотирьох взаємопов’язаних структурних блоків: цільового, методологічного, організаційно-змістового та результативного. Визначені блоки репрезентують основні структурні елементи системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до визначеної діяльності: мету, завдання, принципи, методологічні підходи, організаційно-педагогічні умови, компоненти та етапи формування готовності, їх змістове та організаційне забезпечення, критерії, показники, рівні та результат готовності.

Посилання

References

Kremen, V.H. (Ed). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] Kyiv: Iurinkom Inter. [in Ukrainian].

Martynenko, S.M. & Khoruzha, L.L. (2002). Zahalna pedahohika [General Pedagogics]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Stoliarenko, O.V. (2015). Modeliuvannia pedahohichnoi diialnosti u pidhotovtsi fakhivtsia [Modeling of pedagogical activity in the training of a specialist]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Статті