DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.238-242

ЗАКЛАДИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНІВ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Mariia Cherepania

Анотація


Анотація. Актуальність проблеми полягає в тому, що в умовах глобалізації сучасної освіти великого значення набуває вивчення та ретроспективний аналіз педагогічних процесів та явищ (у тому числі й становлення та розвитку закладів інтернатного типу) з урахуванням конкретно-історичних умов розвитку суспільства та етнокультурних особливостей регіону, що досліджується, зокрема, Закарпаття, яке впродовж ХХ ст. входило до складу ряду держав, що зумовило його полікультурність, а також синтез різноманітних підходів у забезпеченні суспільного піклування про дітей, їх освіту та розвиток. Мета статті – на основі узагальнених даних про зміни в соціально-економічній, політичній та культурно-освітній сферах, які мали місце після приєднання Закарпаття до складу Чехословацької республіки у 1919-1939 рр., з’ясувати передумови та основні особливості нормативно-правових документів, які регламентували діяльність закладів інтернатного типу. Методи дослідження - пошуково-бібліографічний – з метою вивчення архівних, бібліотечних і музейних каталогів, фондів, описів та бібліографічних видань; контент-аналізу архівних матеріалів (наказів, розпоряджень керівних органів влади); хронологічний, ретроспективного логіко-системного аналізу – як основа вивчення ретроособливостей діяльності закладів інтернатного типу Закарпаття 1919-1938 рр.). Першочерговим завданням для Чехословацького уряду стала розробка нормативних документів, які б не тільки забезпечували захист дітей, але й уніфікували законодавство для всіх земель, що увійшли до нового державного утворення – Чехословацька республіка. Зокрема, були прийняті наступні закони: Закон 256 «Про захист дітей-сиріт та дітей, народжених поза шлюбом» (1921 р.), Закон 56 «Про всиновлення» (1928 р.), Закон 29 «Про державний захист дітей-сиріт та дітей, народжених поза шлюбом» (1930 р.).


Ключові слова


заклади інтернатного типу; законодавство; Закарпаття; Чехословаччина.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Statystychni dani pochatkovykh i horozhans’kykh shkil pro vidviduvannya uchnyamy shkil 1919 – 1920 rr. [Statistics of elementary and urban schools about attending schoolchildren 1919 – 1920 рр.]. State Archives of the Transcarpathian Region, F. 28. Op. 1.C. 936. Sheets 1-75. [in Ukrainian].

Tekst Konstytutsiyi Chekhoslovachchyny v perekladi 1923 r. [Text of the Constitution of Czechoslovakia in translation 1923]. State Archives of the Transcarpathian Region, F. 28 . Op. 2. C. 574. Sheets 1-68. [in Ukrainian].

Dyplomatycheskyy slovar’: v 3-kh t. T. 3: S-Ya. [Diplomatic Dictionary: in 3 volumes V. 3: P-I.]. (1986). (4th ed.). Moscow: Science. [in Ukrainian].

Malyy shkol’nyy zakon’ na Chekhakh [A little school law on Czechs]. (1921). Teacher, ІІ, 6, 91-94.

ZÁKON Národního výboru československého ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého. 11/1918 Sb. Retrieved from http://spcp.prf.cuni.cz/lex/11-18.html (last accessed: 26.03.2019).

Zákon ze dne 30. června 1921 o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských. Retrieved from https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document. seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrvgywta (last accessed: 26.03.2019).

Zákon ze dne 28. března 1928 o osvojení. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgi4f6 njwfuza&grou pIndex=0&rowIndex=0# (last accessed: 26.03.2019).

Vládní nařízení ze dne 14. března 1930, jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských. Retrieved from https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgmyf6 mrzfuya&groupIndex=2&rowIndex=0 (last accessed: 26.03.2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Статистичні дані початкових і горожанських шкіл про відвідування учнями шкіл 1919 – 1920 рр. ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. 28. Оп. 1. Спр. 936. Арк. 12.

Текст Конституції Чехословаччини в перекладі 1923 р. ДАЗО (Державний архів Закарпатської області). Ф. 28 . Оп. 2. Спр. 574. Арк.35.

Дипломатический словарь: в 3-х т. [4-ое изд.]. М.: Наука, 1986. Т.3: С-Я. 752 с. С. 30-31, 480.

Малий школьний законь на Чехах. Учитель. 1921. Рочникь ІІ. Ч.6. С.91–94.

11/1918 Sb. ZÁKON Národního výboru československého ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého.URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/11-18.html (дата звернення: 26.03.2019).

256 Zákon ze dne 30. června 1921o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských. URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgiyv6mrvgywta (дата звернення: 26.03.2019).

56  ze dne 28. března 1928 o osvojení URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgi4f6njwfuza&grou pIndex=0&rowIndex=0# (дата звернення: 26.03.2019).

Vládní nařízení ze dne 14. března 1930, jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských URL: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgmyf6mrzfuya&groupIndex=2&rowIndex=0 (дата звернення: 26.03.2019).