ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Tetiana Koknova кафедра романо-германської філології, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільск http://orcid.org/0000-0003-0232-0756

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.57-60

Ключові слова:

лінгвометодична компетентність, зміст, майбутні викладачі іноземних мов, фахова підготовка, компетентнісний підхід, предметно-мовне інтегроване навчання.

Анотація

 Актуальність даного дослідження зумовлена сьогоденними вимогами й запитами суспільства, що потребує обізнаних, творчих, ініціативних фахівців з різних галузей та необхідністю переосмислення якості підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти із спрямуванням на компетентнісний підхід. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування шляхів ефективного формування лінгвометодичної компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх викладачів іноземних мов на змістовному рівні в контексті деталізації змісту лінгвометодичної компетентності та експериментальна перевірка ефективності внесених змін в зміст дисциплін для розвитку лінгвометодичної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов. Методи дослідження включають теоретичні (аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, індукцію та дедукцію, абстрагування й конкретизацію) та практичні методи педагогічного дослідження (усні інтерв’ю, бесіди, анкетування та тестування). В результаті проведеної роботи визначені структурні компоненти лінгвометодичної компетентності; основні функції професійної діяльності майбутніх викладачів іноземних мов; виокремлено ефективні педагогічні підходи для оптимізації змісту формування лінгвометодичної компетентності. Представлено експериментальне дослідження і результати діагностичного тестування до і після впровадження інновацій у зміст дисциплін. Кількісний аналіз діагностичного тестування доводить ефективність внесених змін в зміст дисциплін для розвитку лінгвометодичної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов у процесі їхньої професійної підготовки.

Біографія автора

Tetiana Koknova, кафедра романо-германської філології, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м.Старобільск

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. №10. С.8‒14.

Marsh D. Content and Language Integrated Learning. The European Dimension – Actions, Trends and Foresight Potential. 2002. URL: http://userpage.fuberlin.de/elc/bulletin/9/en/marsh.html (дата звернення: 16.09.2020).

Dalton-Puffer C. Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles? Annual Review of Applied Linguistics. 2011. No 31. PP. 182-204. doi:10.1017/S0267190511000092.

Meyer O., Coyle D., Halbach A., Schuck K., Ting T. A Pluriliteracies Approach to Content and Language Integrated Learning – Mapping Learner Progressions in Knowledge Construction and Meaning-Making. Language, Culture and Curriculum. 2015. No 28 (1). PP. 41−57. doi:10.1080/07908318.2014.1000924.

References

Bolotov, V. A. (2003). Kompetentnostnaya model': ot idei k obrazovatel'noy programme. [Competence model: from idea to educational program]. Pedagogika – Pedagogy, 10, 8−14. [in Russian].

Marsh, D. (2002). Content and Language Integrated Learning. The European Dimension – Actions, Trends and Foresight Potential. http://userpage.fuberlin.de/elc/bulletin/9/en/marsh.html

Dalton-Puffer, C. (2011). Content-and-Language Integrated Learning: From Practice to Principles. Annual Review of Applied Linguistics, 31, 182−204. doi:10.1017/S0267190511000092.

Meyer, O., Coyle, D., Halbach, A., Schuck, K., & Ting, T. (2015). A Pluriliteracies Approach to Content and Language Integrated Learning – Mapping Learner Progressions in Knowledge Construction and Meaning-Making. Language, Culture and Curriculum, 28 (1), 41−57. doi:10.1080/07908318.2014.1000924.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті