ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Halyna Meshko кафедра педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль http://orcid.org/0000-0002-3168-3954
  • Oleksandr Meshko кафедра психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль http://orcid.org/0000-0003-4463-7073

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.100-104

Ключові слова:

психологічно безпечне освітньо-наукове середовище, психологічна безпека, комплексна програма формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища, заклад вищої освіти.

Анотація

 Статтю присвячено проблемі формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти На підставі аналізу наукової літератури з’ясовано сутність та визначено структурно-функціональні компоненти психологічно безпечного освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти. Для вивчення стану психологічної безпеки закладу освіти використано модифіковану методику І. Баєвої та розроблену анкету для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня щодо наявності конфліктних ситуацій. Представлено результати вивчення стану психологічної безпеки освітньо-наукового середовища та анкетування аспірантів з питань наявності конфліктних ситуацій. Запропоновано комплексну програму формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища, що охоплює: діагностику та експертизу психологічної безпеки освітньо-наукового середовища; забезпечення емоційного комфорту здобувачів вищої освіти в освітньому процесі; створення умов для отримання аспірантами освітньої, інформаційної, організаційної, психологічної та консультативної підтримки; забезпечення психолого-педагогічного супроводу аспірантів; попередження психологічного насилля у закладі вищої освіти; постійний моніторинг показників психологічної безпеки освітньо-наукового середовища; створення умов для підвищення рівня комфортності академічного персоналу, підтримання на належному рівні стану їх професійного здоров’я; створення умов для підвищення якості наукової діяльності викладачів та аспірантів. Окреслено основні шляхи реалізації комплексної програми формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти.

Біографії авторів

Halyna Meshko, кафедра педагогіки та менеджменту освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль

доктор педагогічних наук, професор

Oleksandr Meshko, кафедра психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. СПб.: Речь, 2002. 251 с.

Кодекс честі ТНПУ ім. В. Гнатюка. URL: http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/public%20information/Kodeks_chesti.pdf. (дата звернення 11.09.2020)

Корчак Я. Право ребенка на уважение. М.: Дискурс, 1990. С. 175–194.

Обозова О. Психологічна безпека освітнього середовища. Психолог. 2011. № 10 (442). С. 3–6.

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій у ТНПУ ім. В. Гнатюка. URL: http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2019/Polozhennia_shchodo_vrehuliuvannia_ konfliktnykh_sytuatsii.pdf. (дата звернення 11.09.2020)

Тарасов С.В. Школьник в современной образовательной среде. СПб.: Образование-Культура, 2001. 151 с.

Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 356 с.

Цюман Т.П., Бойчук Н.І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Т.П. Цюман. К., 2018. 50 с.

Taraszkiewicz M., Kordziński J. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Warszawa : WsiP, 2009. 88 s.

References

Baeva, I.A. (2002). Treningi psihologicheskoj bezopasnosti v shkole [Psychological security trainings at school]. Rech'. [in Russian].

Kodeks chesti TNPU im. V. Hnatiuka [Code of Honor of TNPU named after V. Hnatyuk]. http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/public%20information/Kodeks_chesti.pdf.

Korchak, Ya. (1990). Pravo rebenka na uvazhenie [The child’s right to respect]. Diskurs. [in Russian].

Obozova, O. (2011). Psykholohichna bezpeka osvitnoho seredovyshcha [Psychological security of educational environment]. Psykholoh, 10 (442), 3–6. [in Ukrainian].

Polozhennia shchodo vrehuliuvannia konfliktnykh sytuatsii u TNPU im. V. Hnatiuka [Regulations on conflict situations resolution in TNPU named after V.Hnatyuk. http://tnpu.edu.ua/about/public_inform/upload/2019/Polozhennia_shchodo_vrehuliuvannia_ konfliktnykh_sytuatsii.pdf. [in Ukrainian].

Tarasov, S.V. (2001). Shkol'nik v sovremennoj obrazovatel'noj srede [A schoolboy in a modern educational environment]. Obrazovanie-Kul'tura. [in Russian].

Yasvin, V.A. (2001). Obrazovatel'naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Educational environment: from modeling to design]. Smysl. [in russian].

Tsiuman, T.P., Boichuk, N.I. (2018). Kodeks bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Code of safe educational environment]. [in Ukrainian].

Taraszkiewicz, M., & Kordziński, J. (2009). Bezpieczna i przyjazna szkoła [Security and friendly school]. WsiP. [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті