ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Oleksiy Moshkovskyy заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації http://orcid.org/0000-0002-7813-2818

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.105-108

Ключові слова:

здоров’я, фізична підготовленість, студенти-медики, фізичне виховання, гіподинамія.

Анотація

 Останніми роками спостерігається стійка тенденція до погіршення стану здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді. Метою статті є оцінка рівня здоров’я фізичного стану студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України виступає одним з базових чинників для удосконалення підготовки. У статті використовуються такі методи дослідження, як аналіз медичної документації 68 студентів факультету підготовки лікарів для Збройних сил України та проведено анкетування за розробленою анкетою, одним з пунктів якої є питання щодо самооцінки рівня здоров’я. За результати дослідження було визначено антропометричні показники та встановлено, що стан здоров’я, режим рухової активності, форми відпочинку студентів не можна вважати задовільними. Частково це пояснюється гіподинамією, що посилюється протягом навчання. Показано, що лише п’ята частина студентів має оптимальний для свого віку рівень рухової активності. Для 69 % студентів саме заняття фізкультурою є головним засобом зміцнення здоров’я і поліпшення фізичного стану.

Посилання

Список використаної літератури

Сидорова К.А., Сидорова Т.Д., Драгич О.А., Горшкова Л.Т. Влияние двигательной активности на здоровье студентов. Современные наукоемкие технологи. 2008. № 7. С. 25‒26.

Кардангушева A. M., Эльгарова, Л. В., Эльгаров, А. А. Здоровье студентов-медиков в современных условиях. Профилактическая медицина. 2011. № 3. С. 15−18.

Бадюк М. І. та ін. Організація медичного забезпечення військових: навч.посіб. 2-е вид., перероб. та допов. / за ред. М.І.Бадюк. Київ: МП Леся, 2017. 491 с.

Гінзбург В.Г., Полішко Т.М., Татаровський В.О. та ін.. Сучасні проблеми формування здоров’я студентської молоді. Запорожский медицинский журнал. 2011. №.4. С. 11‒15.

Фоменко О. И. Здоровье студентов медицинского вуза как медико-социальная проблема. Астраханский медицинский журнал. 2013. №1. C. 284‒286.

Simckes M., Melius B., Hawkins V., Lindquist S., Baseman J. An Academic–practice partnership at the University of Washington School of public health: The student epidemic action leaders (SEAL) team. Public Health Reports. 2018. № 133 (6). РР. 749–758. doi: 10.1177/0033354918798805.

Lomazzi M. A. Global Charter for the Public’s Health – the public health system: role, functions, competencies and education requirements. Public Health Reports. 2016. № 26(2). РР.210–212.

References

Sidorov, K.A., Sidorov, T.D., Dragich, O.A., & Gorshkova, L.T. (2008). Vliianie dvigatelnoi aktivnosti na zdorove studentov [The influence of motor activity on the health of student]. Modern high technologies, 7, 25‒26. [in Russian].

Kardangusheva, A.M, Elgarova, L.V., & Elgarov, A.A. (2011). Zdorove studentov-medikov v sovremennykh usloviiakh [Health of medical students in modern conditions]. Preventive Medicine, 3, 15−18. [in Russian].

Badiuk, M.I. (2017). Orhanizatsiya medychnoho zabezpechennya viysʹkovykh [Organization of medical support for the military]. 2nd ed. MP Lesya. [in Ukrainian].

Gіnzburg, V.G., Polіshko, T.M., & Tatarovskii, V.O. (2011). Suchasni problemy formuvannia zdorovia studentskoi molodi [Modern problems of health formation of student youth]. Zaporizhia medical magazine, 4, 11‒15 [in Ukrainian].

Fomenko, O.I. (2013). Zdorove studentov meditsinskogo vuza kak mediko-sotsialnaia problema [Health of medical students as a medical and social problem]. Astrakhan medical journal,.1, 284‒286. [in Russian].

Simckes, M., Melius, B., Hawkins, V., Lindquist, S., & Baseman, J. (2018). An Academic–practice partnership at the University of Washington School of public health: The student epidemic action leaders (SEAL) team. Public Health Reports, 133(6), 749–758. Doi: 10.1177/0033354918798805.

Lomazzi, M. A. (2016). Global Charter for the Public’s Health – the public health system: role, functions, competencies and education requirements. Public Health, 26 (2), 210–212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті