ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЛАНІМЕТРІЇ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Natalya Rashevska кафедра вищої математики, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг http://orcid.org/0000-0001-6431-2503

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.147-150

Ключові слова:

геометрія, засоби доповненої реальності, Arloon Geometry, Geometry – Augmented Reality.

Анотація

Візуалізація навчального матеріалу у закладах середньої освіти є однією із успішних складових якісного засвоєння цього матеріалу та подальшого застосування його як у процесі навчання безпосередньо предмету, так і для розв’язання прикладних задач. Особливо візуалізації потребують такі предмети шкільного курсу, які є найскладнішими для розуміння і по суті своєї не мають на початку вивчення широкого практичного застосування, тобто предмети математичного циклу. Саме тому метою дослідження є аналіз мобільних засобів, що можуть бути використані для візуалізації навчального матеріалу при вивченні курсу геометрії у середній школі. У дослідженні використані такі методи дослідження як аналіз та обґрунтування вибору мобільних засобів доповненої реальності для вивчення математики. В результаті такого аналізу було виокремлено два засоби доповненої реальності Arloon Geometry та Geometry AR, що можуть бути використані для візуалізації навчального матеріалу з курсу планіметрії та створення проблемної ситуації з метою отримання нових знань на уроках геометрії середньої школи.

Біографія автора

Natalya Rashevska, кафедра вищої математики, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 21.10.2019).

Биков В. Ю. Проблеми та перспективи інформатизації освіти в Україні. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання». 2012. № 13 (20). С. 3-18.

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: монографія. Київ: Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2009. 340 с.

Благовещенский И. А., Демьянков Н. А. Технологии и алгоритмы для создания дополненной реальности. Моделирование и анализ информационных систем. 2013. Т. 20. № 2. C. 129–138.

References

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual principles of secondary school reform.]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [The Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Bykov, V. Yu. (2012). Problemy ta perspektyvy informatyzatsii osvity v Ukraini [Problems and prospects of informatization of education in Ukraine]. Naukovyi chasopys NPU im. M.P.Drahomanova. Seriia «Komp’iuterno-oriientovani systemy navchannia» [Scientific journal of M.P.Dragomanov National Pedagogical University. Computer-based Learning Systems series], 13 (20), 3-18 [in Ukrainian].

Semerikov, S. O. (2009). Fundamentalizatsiia navchannia informatychnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Fundamentalisation of teaching information disciplines in high school]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova [in Ukrainian].

Blagoveschenskiy, I. A., & Demyankov, N. A. (2013). Tehnologii i algoritmyi dlya sozdaniya dopolnennoy realnosti [Technologies and algorithms for creating augmented reality]. Modelirovanie i analiz informatsionnyih system [Modeling and analysis of information systems], 20 (2), 129–138 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті