ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У США: ФЕДЕРАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.39-43

Ключові слова:

найменш обмежувальне середовище; федеральне законодавство; учні з інвалідністю; ініціатива загальної освіти; інклюзивна освіта.

Анотація

Актуальність проблеми дослідження розвитку інклюзивної освіти у США обумовлена сучасним етапом модернізації вітчизняної освіти, неухильним курсом України на створення інклюзивної школи, реалізації ініціатив уряду з розв’язання цієї проблеми. Мета дослідження полягає у перегляді історичного аналізу інклюзивної освіти США, що уточнює результати попередніх досліджень автора. Цей історичний огляд порівнює різні підходи до визначення етапів розвитку інклюзивної освіти в США та простежує еволюцію федерального законодавства, що формує загальноосвітнє середовище США. Для розв’язання завдання дослідження застосовано історико-ретроспективний метод для послідовного розкриття ґенези розвитку інклюзивної освіти, систематизації історіографії порушеної проблеми, уточнення періодизації розвитку інклюзивної освіти окресленого періоду; історико-компаративний – для порівняльного аналізу становлення й опису тенденцій розвитку інклюзивної освіти. Представлено уточнені етапи розвитку інклюзивної освіти США у форматі авторської періодизації, в основу яких покладено хронологію розвитку законодавчої бази країни: етап активного соціально-правового руху за рівні права на освіту (1954–1974 рр.), етап інтеграції дітей з інвалідністю до ЗМШ через мейнстримінг (1975–1985 рр.), «Ініціатива загальної освіти» (повна інклюзія) (1986–2000 рр.); етап відповідальної інклюзивної освіти (2001–2014 рр.), етап якісної інклюзивної освіти (2015–дотепер). Констатовано, що інклюзивна у США розвивається у правовій парадигмі з 1954 р. під впливом активного соціально-правового руху за рівні права на освіту.

Біографія автора

Tamara Bondar , Мукачівський державний університет

доктор педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

 

Посилання

Список використаної літератури

Бондар Т. І. Етапи розвитку інклюзивної освіти у США. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2015. Вип. 37. С. 16–19.

Бондар Т. І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія МОН України, Хмельницький, 2019. 607 с.

Burke P.J. Personnel preparation: Historical perspective. Exceptional Children. 1976. № 43. P. 144–147.

Case of Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483. Decided May 17, 1954. URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/ (дата звернення: 14.04.2018).

ESSA Voices: The Every Student Succeeds Act, Four Years Later. URL: https://www.edweek.org/policy-politics/essa-voices-the-every-student-succeeds-act-four-years-later/2019/12 (дата звернення: 14.04.2021).

Harvey J. Personnel preparation for the handicapped: Into the third decade. Unpublished. Washington, DC: U.S. Office of Education, Bureau of Education of the Handicapped 1980. 280

Hossain M. An Overview of Inclusive Education in the United States. K-12 Education: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. 1st ed. IGI Global 2012. P. 1–25.

Kleinhammer-Tramill J., Fiore T. A. A History of Federal Support for Preparing Special Educators and Related Services Personnel to Serve Children and Youth with Disabilities. Teacher Education and Special Education. 2003. № 26(3). Р. 217–229.

McCann M., Erwin B., Freemire L. The Every Student Succeeds Act: 5 Years Later. (March 21, 2021). URL: https://ednote.ecs.org/the-every-student-succeeds-act-5-years-later/. (дата звернення: 12.04.2021).

Public Law. No Child Left Behind. 2001. URL: https://www.congress.gov/107/plaws/publ110/PLAW-107publ110.htm (дата звернення:: 14.06.2018).

Reder N.D. Accountability for Students with Disabilities, National Association of Special Education. 2007. URL: http://www.nasdse.org/Portals/0/Documents/1_ACCOUNTABILITY%/-20FOR%/o2OSTUDENTS%/ 20WITH%/ 20DISABILITIES.pdf (дата звернення: 12.04.2021)

Shah N. Including, Excluding Students with Disabilities Under NCLB. http://blogs.edweek.org/edweek/speced/2012/05/including excluding students with.html?qs=NCLB+ special education (дата звернення: 12.04.2021).

The Regular Education Initiative: A Statement by the Teacher Education Division, Council for Exceptional Children October 1986. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002221948702000508?journalCode=ldxa (дата звернення: 12.04.2021).

U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitation Services, Training personnel for the education of the handicapped, application notice, 53 FR 13657 (November 10, 1988). (дата звернення: 11.11.2020).

References

Bondar, T. I. (2015). Etapy rozvytku inkliusyvnoi osvity u SSHA [Phases in the U.S. inclusive education development]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 37, 16–19. [in Ukrainian].

Bondar, T.I. (2019). Tendentsiyi rozvytku inklyuzyvnoyi osvity u SSHA ta Kanadi [Trends in the Development of Inclusive Education in the USA and Canada] [Unpublished Doctoral dissertation]. Bohdan Khmelnytskyi Cherkasy National University. [in Ukrainian].

Burke, P.J. (1976). Personnel preparation: Historical perspective. Exceptional Children, 43, 144–147.

Case of Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483. Decided May 17, 1954. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/

ESSA Voices: The Every Student Succeeds Act, Four Years Later. https://www.edweek.org/policy-politics/essa-voices-the-every-student-succeeds-act-four-years-later/2019/12

Harvey, J. (1980). Personnel preparation for the handicapped: Into the third decade. Unpublished. U.S. Office of Education, Bureau of Education of the Handicapped

Hossain, M. (2012). An Overview of Inclusive Education in the United States. K-12 Education: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. IGI Global.

Kleinhammer-Tramill, J., & Fiore, T. A. (2003). A History of Federal Support for Preparing Special Educators and Related Services Personnel to Serve Children and Youth with Disabilities. Teacher Education and Special Education, 26 (3), 217–229.

McCann, M., Erwin, B., & Freemire, L. (March 21, 2021). The Every Student Succeeds Act: 5 Years Later. https://ednote.ecs.org/the-every-student-succeeds-act-5-years-later/.

Public Law (2001). No Child Left Behind. https://www.congress.gov/107/plaws/publ110/PLAW-107publ110.htm

Reder, N.D. (2007). Accountability for Students with Disabilities, National Association of Special Education. http://www.nasdse.org/Portals/0/Documents/1_ACCOUNTABILITY%/-20FOR%/o2OSTUDENTS%/ 20WITH%/ 20DISABILITIES.pdf

Shah, N. Including, Excluding Students with Disabilities Under NCLB. http://blogs.edweek.org/edweek/speced/2012/05/including excluding students with.html?qs=NCLB+ special education

The Regular Education Initiative: A Statement by the Teacher Education Division, Council for Exceptional Children October 1986. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002221948702000508?journalCode=ldxa (last accessed April, 2021).

U.S. Department of Education, Office of Special Education and Rehabilitation Services, Training personnel for the education of the handicapped, application notice, 53 FR 13657 (November 10, 1988).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті