ДОСТУПНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НА ОСНОВІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗРІЗУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.59-63

Ключові слова:

доступність; особи з інвалідністю; об’єкти туристичної інфраструктури.

Анотація

Розвиток всіх сфер життєдіяльності призводить до формування нових викликів доступності (фізичної, соціальної, інформаційної та ін.), які стоять перед людьми, зокрема особами з інвалідністю. Враховуючи розвиток туристичної сфери в Закарпатті актуальності набуває дослідження питань доступності цього середовища для осіб з інвалідністю. Метою статті є представити соціологічний зріз питання доступності об’єктів туристичної інфраструктури в Закарпатській області. Для досягнення поставленої мети було обрано та використано наступні методи дослідження: аналіз наукових джерел щодо стану представленої проблеми; представлення результатів соціологічного дослідження «Ліси для суспільства – ліси без бар’єрів». Результатом аналізу стало визначення основних проблем в питаннях доступності середовища туризму та доцільності застосування механізмів (фінансових, інформаційних) у покращенні можливостей відвідування особами з інвалідністю цих об’єктів. Встановлено, що головною перешкодою, яка заважає відвідувати ліс для всіх вікових категорій опитаних, є їх обмежені можливості та неприбраний захаращений ліс. Важливим стає врахування іноземного досвіду у забезпеченні туристичної сфери сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для покращення можливостей відвідувати туристичні об’єкти.

Біографії авторів

Nataliia Varha , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор соціологічних наук, доцент

доцент кафедри соціології та соціальної роботи

 

Viktoria Ruhle , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат соціологічних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Конвенція ООН про права інвалідів. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU06281.html (дата звернення: 12.03.2021)

Азін В.О., Байда Л.Ю., Грибальський Я.В., Красюкова-Еннс О.В. Доступність та універсальний дизайн: навч.-метод. посіб./ за заг. ред. Байди Л.Ю., Красюкової-Еннс О.В. К.: Канадський центр вивчення інвалідності; ВГО «Національна Асамблея інвалідів України», 2013. 128 с.

Ukrinform.ua. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3129940-zakarpatta-zarobilo-ponad-5-miljoniv-griven-turisticnogo-zboru.html (дата звернення: 12.03.2021)

References

Konventsiia OON pro prava invalidiv [UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU06281.html [in Ukrainian].

Azin, V.O., Bayda L.Yu., Hrybalʹsʹkyy, Ya.V., & Krasyukova-Enns, O.V. (2013). Dostupnistʹ ta universalʹnyy dyzayn [Accessibility and universal design]. Canadian Center for Disability Studies; NGO «National Assembly of Disabled People of Ukraine». [in Ukrainian].

Ukrinform.ua. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3129940-zakarpatta-zarobilo-ponad-5-miljoniv-griven-turisticnogo-zboru.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті