КОМУНІКАТИВНІ ВПРАВИ В УДОСКОНАЛЕННІ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.231-234

Ключові слова:

іншомовна мовленнєва комунікація; комунікативні вправи; майбутній педагог; мовленнєва ситуація; комунікативно-вмотивоване спілкування.

Анотація

Статтю присвячено проблемі імплементації комунікативних вправ на заняттях з іноземної мови для вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів. Визначено, що актуальність розвідки детерміновано затребуваністю розгляду окресленої проблеми для підвищення рівня оволодіння англійською мовою з метою особистісних і кар’єрних перспектив майбутніх педагогів. Мета статті – теоретико-практичне обґрунтування використання комунікативних вправ під час вивчення англійської мови на заняттях з іншомовної підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти. У статті проаналізовано доцільність застосування комунікативних завдань для вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності студентів; запропоновано вправи на комунікацію, що передбачають створення життєвих ситуацій іншомовного спілкування; обґрунтовано ефективність використання цих вправ для вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів. Для реалізації окресленої мети в науковій статті використано такі методи дослідження: узагальнення, аналіз і синтез, описовий метод, що дозволили детально розглянути запропоновану проблему та дійти обґрунтованих висновків щодо специфіки вивчення іноземної мови через систему комунікативних вправ. З’ясовано, що постійний пошук нових засобів викладання, розробка більш ефективних прийомів роботи мають практичне значення в підвищенні мотивації до вивчення іноземної мови та автоматизації досвіду її вживання. Запропоновані види комунікативних вправ створюють найбільш сприятливі умови для формування мовних навичок, стимулюють механізми мимовільного запам’ятовування, а також передбачають одночасне вирішення певних методичних, лінгвістичних і психологічних завдань.

Біографія автора

Iryna Lobachova , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра теорії і практики початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Лобачова І.М. Метод комунікативних завдань у сучасній практиці навчання англійської мови. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 1 (21), ч. 1. С.91–96. DOI: 10.31499/2307-4914.21.2020.205459

The Communicative Approach in English as a Foreign Language Teaching. URL: https://www.monografias.com/trabajos18/the-communicative-approach/the-communicative-approach.shtml (дата звернення: 14.02.2021)

Richards J.C. Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press, 2006. 52 р.

Lobachova I. The Communicative Approach as a Strategy of Forming Foreign Language Speaking Competence. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2019. Вип. 9. С.95–104.

Kay S. Reward Communiсative aсtivities for students of English. Macmillan, 2000. 112 р.

References

Lobachova, I.M. (2020). Metod komunikatyvnykh zavdan u suchasnii praktytsi navchannia anhliiskoi movy [Communicative task-based teaching in modern English practice]. Problems of modern teacher training, 1 (21), Part 1, 91–96. DOI: 10.31499/2307-4914.21.2020.205459 [in Ukrainian].

The Communicative Approach in English as a Foreign Language Teaching. https://www.monografias.com/trabajos18/the-communicative-approach/the-communicative-approach.shtml

Richards, J.C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press.

Lobachova, I. (2019). The Communicative Approach as a Strategy of Forming Foreign Language Speaking Competence. Professionalism of a teacher: theoretical and methodological aspects, 9, 95–104.

Kay, S. (2000). Reward. Communiсative aсtivities for students of English. Macmillan.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті