АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПРАКТИК ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.192-197

Ключові слова:

насильство, домашнє насильство, протидія домашньому насильству, права людини, COVID-19

Анотація

Актуальність проблеми спричинена зростанням випадків домашнього насильства в період карантинних обмежень під час пандемії COVID-19, введених урядами різних країн світу. Серед них: закриття (lockdown), обмеження контактів та пересування. Вони спрямовані на сповільнення поширення COVID-19. Фінансова незахищеність, підвищений стрес через зміну типової щоденної поведінки та соціальну ізоляцію, можливість зловмисників контролювати своїх жертв у повсякденному житті протягом тривалого часу призводять до посилення агресії та збільшення випадків домашнього насильства. Міжнародне співтовариство визнає домашнє насильство одним із найпоширеніших порушень прав і свобод людини – жінок, чоловіків, літніх людей, дітей. Майже всюди в світі органи державної влади та різноманітні неурядові організації займаються вирішенням цієї проблеми, виявляючи її латентність і складність, а також – недосконалість законодавства, покликаного запобігати таким порушенням. Метою статті є аналіз світового досвіду протидії домашньому насильству в умовах пандемії, адже вивчення такого досвіду може стати в нагоді українському суспільству при розробці власних програм протидії домашньому насильству в умовах пандемії COVID-19. З огляду на конкретизацію завдань у дослідженні використано теоретичний аналіз наукової літератури та іноземних інтернет-джерел, що дав змогу з’ясувати особливості протидії домашньому насильству у різних країнах світу під час пандемії COVID-19. Проведений авторами статті аналіз практик протидії домашньому насильству в Канаді, Швеції, Чеській Республіці Молдові та Білорусі дозволив визначити ключові заходи, здійснені урядами та провідними організаціями цих країн. Виокремлені практики стимулюють до критичної оцінки, більш глибокого вивчення та розгляду можливості впровадження найкращих з них в Україні.

The relevance of the research topic is justified by the growing number of cases of domestic violence in the period of lockdown restrictions during the COVID-19 pandemic introduced by governments around the world. These include: lockdown, restrictions on social contacts and mobility. They aim at slowing down the spread of COVID-19. Financial insecurity, increased stress due to changes in typical daily behavior and social isolation, possibility of perpetrators to control their victims in everyday life during long period of time have resulted in increased level of aggression and growing number of cases of domestic violence. The international community recognizes domestic violence as one of the most common violations of human rights and freedoms of women, men, the elderly persons, children. Almost everywhere in the world, governmental agencies and various civil society organizations consolidate their effort in order to address this problem, emphasizing its concealment and complexity, as well as gaps in legislation framework regulating prevention and combating such violations. This article analyzes the best international practices of addressing domestic violence during the pandemic, as study of these practices can be useful to Ukrainian society for developing its own programs to combat domestic violence in the context of the COVID-19 pandemic. Due to specific objectives of the research, a theoretical analysis of the scientific literature and foreign Internet sources was conducted to find out specific measures taken in different countries to address domestic violence during the COVID-19 pandemic. We analyzed practices of combating domestic violence in Canada, Sweden, the Czech Republic, Moldova, and Belarus and identified key actions taken by governments and leading civil society organizations in these countries. The selected practices encourage critical assessment, deeper study and consideration of implementing the best of them in Ukraine.

Біографії авторів

Halyna Skipalska 

виконавчий директор, Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я», м.Київ, Україна

Tetiana Liakh

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Nataliia Klishevych 

кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence. WHO. URL: https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence (дата звернення: 08.04.2021).

Domestic violence cases jump 30% during lockdown in France. Euronews. URL: https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france (дата звернення: 08.04.2021).

Global Humanitarian Response Plan: COVID-19 (April – December 2020) GHRP July Update [EN/AR] − World. ReliefWeb. URL: https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-april-december-2020-ghrp-july-update-enar (дата звернення: 08.04.2021).

Violence against women and girls: the shadow pandemic. UN Women. URL: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic (дата звернення: 08.04.2021).

COVID-19 Global Gender Response Tracker. UNDP Covid-19 Data Futures Platform. URL: https://data.undp.org/gendertracker (дата звернення: 08.04.2021).

Most countries failing to protect women from COVID-19 economic and social fallout. UN News. URL: https://news.un.org/en/story/2020/09/1073982 (дата звернення: 08.04.2021).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text (дата звернення: 15.10.2020)

Supporting women and children experiencing violence during COVID-19 - Women and Gender Equality Canada. Page d'accueil de Condition féminine Canada. URL: https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-en.html#organizations (дата звернення: 08.04.2021).

Supporting women and children experiencing violence during COVID-19 - Women and Gender Equality Canada. Page d'accueil de Condition féminine Canada. URL: https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-en.html (дата звернення: 08.04.2021).

Canada. Submission to the un special rapporteur on violence against women on Covid-19 and the increase of domestic violence against women. London: Amnesty International, 2020. 16 p.

Government of Yukon provides phones to vulnerable women during COVID-19 pandemic. Government of Yukon. URL: https://yukon.ca/en/news/government-yukon-provides-phones-vulnerable-women-during-covid-19-pandemic (дата звернення: 08.04.2021).

Ontario Newsroom. Salle de presse de l'Ontario. URL: https://news.ontario.ca/en/release/56901/ontario-enables-school-board-employees-to-be-voluntarily-redeployed-to-congregate-care-settings (дата звернення: 08.04.2021).

Walter C. Here's how «social distancing» is defined by the Government of Canada | News. Daily Hive Vancouver: Latest Stories in Vancity. URL: https://dailyhive.com/vancouver/social-distancing-definition-government-canada-coronavirus (дата звернення: 08.04.2021).

Promoting and protecting women’s rights at national level. Gender Equality. URL: https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#%7B"63001324":[39]%7D (дата звернення: 08.04.2021).

UN General Assembly 75th session (2020). How we work: Intergovernmental support: Major resolutions: General Assembly. UN Women. URL: https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/general-assembly/ga75-2020 (дата звернення: 08.04.2021).

Combating Violence Against Women in the Czech Republic: Beyond the Coronavirus. Brno Daily. URL: https://brnodaily.com/2020/05/31/brno-daily-recommends/combating-violence-against-women-in-the-czech-republic-beyond-the-coronavirus/ (дата звернення: 08.04.2021).

Ženy v problémech v čase koronaviru. ROSA Centrum. URL: https://www.rosacentrum.cz/zeny-v-problemech-v-case-koronaviru (дата звернення: 08.04.2021).

Průvodce. URL: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporuceni_Vyboru_pro_prevenci_domaciho_nasili_a_nasili_na_zenach.pdf/808ceffd-e446-c4dd-f96c-807ae18c831e (дата звернення: 08.04.2021).

Domácí násilí. URL: https://www.domacinasili.cz (дата звернення: 08.04.2021).

Schaart E. Poland to withdraw from treaty on violence against women. POLITICO. URL: https://www.politico.eu/article/poland-to-withdraw-from-istanbul-convention-treaty-on-violence-against-women/ (дата звернення: 08.04.2021).

Promoting and protecting women’s rights at national level. Gender Equality. URL: https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#%7B"63001324":[31]%7D (дата звернення: 08.04.2021).

Mobile application for people experiencing domestic violence. Your Umbrella. URL: https://twojparasol.com/?page_id=145&lang=en (дата звернення: 08.04.2021).

Новый повод: на фоне пандемии в молдавских семьях растет насилие. Sputnik Молдова. URL: https://ru.sputnik.md/society/20200705/30777845/bet-znachit-ne-lyubit-na-fone-pandemii-v-moldavskikh-semyakh-rastet-nasilie.html (дата звернення: 08.04.2021).

The Republic of Moldova should ratify the Istanbul Convention, improve its response to hate speech and advance access to quality healthcare, affordable housing and social inclusion for all. Council of Europe. URL: https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ec9ef (дата звернення: 08.04.2021).

COVID-19: Moldova has two measures in place to protect women against violence and should tackle more social and economic impacts, UNDP-UN Women tracker shows. United Nations Moldova. URL: https://moldova.un.org/en/93109-covid-19-moldova-has-two-measures-place-protect-women-against-violence-and-should-tackle-more (дата звернення: 08.04.2021).

Песенко А. Пандемия и домашнее насилие. что происходит в Беларуси? URL: https://www.genderperspectives.by/novosti/637-pandemiya-i-domashnee-nasilie-chto-proiskhodit-v-belarusi (дата звернення: 08.04.2021).

References

Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence. WHO | World Health Organization. https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence

Domestic violence cases jump 30% during lockdown in France. Euronews. https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france

Global Humanitarian Response Plan: COVID-19 (April – December 2020) GHRP July Update [EN/AR] − World. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-response-plan-covid-19-april-december-2020-ghrp-july-update-enar

Violence against women and girls: the shadow pandemic. UN Women. https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic

COVID-19 Global Gender Response Tracker. UNDP Covid-19 Data Futures Platform. https://data.undp.org/gendertracker/

Most countries failing to protect women from COVID-19 economic and social fallout. UN News. https://news.un.org/en/story/2020/09/1073982

Pro zapobihannya ta protydiyu domashnʹomu nasylʹstvu: Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine on prevention and combatting the domestic violence] vid 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text [in Ukrainian]

Supporting women and children experiencing violence during COVID-19 - Women and Gender Equality Canada. Page d'accueil de Condition féminine Canada | Status of Women Canada Web Welcome Page. https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-en.html#organizations

Supporting women and children experiencing violence during COVID-19 - Women and Gender Equality Canada. https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-en.html

Canada. Submission to the un special rapporteur on violence against women on covid-19 and the increase of domestic violence against women. (2020). Amnesty International. https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2026062020ENGLISH.pdf

Government of Yukon provides phones to vulnerable women during COVID-19 pandemic | Government of Yukon. https://yukon.ca/en/news/government-yukon-provides-phones-vulnerable-women-during-covid-19-pandemic

Ontario Newsroom | Salle de presse de l'Ontario. https://news.ontario.ca/en/release/56901/ontario-enables-school-board-employees-to-be-voluntarily-redeployed-to-congregate-care-settings

Walter, C. (2020). Here's how 'social distancing' is defined by the Government of Canada. Daily Hive Vancouver: Latest Stories in Vancity. https://dailyhive.com/vancouver/social-distancing-definition-government-canada-coronavirus

Promoting and protecting women’s rights at national level. Gender Equality. https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#%7B"63001324":[39]%7D

UN General Assembly 75th session (2020) | How we work: Intergovernmental support: Major resolutions: General Assembly. UN Women. https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/general-assembly/ga75-2020

Combating Violence Against Women in the Czech Republic: Beyond the Coronavirus. Brno Daily. https://brnodaily.com/2020/05/31/brno-daily-recommends/combating-violence-against-women-in-the-czech-republic-beyond-the-coronavirus/

Ženy v problémech v čase koronaviru | ROSA Centrum. ROSA Centrum. https://www.rosacentrum.cz/zeny-v-problemech-v-case-koronaviru/ [in Czech]

Průvodce. https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporuceni_Vyboru_pro_prevenci_domaciho_nasili_a_nasili_na_zenach.pdf/808ceffd-e446-c4dd-f96c-807ae18c831e [in Czech]

Domácí násilí [Domestic violence]. https://www.domacinasili.cz [in Czech]

Schaart, E. (2020). Poland to withdraw from treaty on violence against women. POLITICO. https://www.politico.eu/article/poland-to-withdraw-from-istanbul-convention-treaty-on-violence-against-women/

Promoting and protecting women’s rights at national level. Gender Equality. https://www.coe.int/en/web/genderequality/promoting-and-protecting-women-s-rights#%7B"63001324":[31]%7D

Mobile application for people experiencing domestic violence. Your Umbrella. https://twojparasol.com/?page_id=145&lang=en

Novyy povod: na fone pandemii v moldavskikh sem'yakh rastet nasiliye [A new reason: against the background of the pandemic, violence is growing in Moldovan families]. Sputnik Moldova. https://ru.sputnik.md/society/20200705/30777845/bet-znachit-ne-lyubit-na-fone-pandemii-v-moldavskikh-semyakh-rastet-nasilie.html. [in Russian]

The Republic of Moldova should ratify the Istanbul Convention, improve its response to hate speech and advance access to quality healthcare, affordable housing and social inclusion for all. (2020). Council of Europe. https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ec9ef

COVID-19: Moldova has two measures in place to protect women against violence and should tackle more social and economic impacts, UNDP-UN Women tracker shows. (2020). United Nations Moldova. https://moldova.un.org/en/93109-covid-19-moldova-has-two-measures-place-protect-women-against-violence-and-should-tackle-more

Pesenko, A. (2020). Pandemiya i domashneye nasiliye. Chto proiskhodit v Belarusi? Gendernyye perspektivy [Pandemic and domestic violence. What is happening in Belarus?]. https://www.genderperspectives.by/novosti/637-pandemiya-i-domashnee-nasilie-chto-proiskhodit-v-belarusi

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті