СУБ’ЄКТ-СПЕЦИФІЧНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.13-18

Ключові слова:

критерії визначення, обдарованість, учні, Велика Британія.

Анотація

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Важливо, щоб індивіди, наділені певним особливим даром, мали змогу розкрити і використати його з метою самоствердження, правильного вибору професії. Мета статті – розглянути змістове наповнення суб’єкт-специфічних критеріїв щодо класифікації обдарованих осіб в освітньому середовищі Великої Британії. Методи дослідження: аналіз і синтез наукової літератури (для уточнення ключових понять дослідження), систематизація (з метою виявлення існуючих наукових підходів до вирішення проблеми), теоретичне узагальнення (для формулювання підсумкових положень і висновків). У ході проведеного дослідження було встановлено, що британські вчені пропонують визначати обдарованих учнів за суб’єкт-специфічними критеріями, що дає змогу ідентифікувати тих учнів, які можуть проявляти виняткову здібність в межах одного або декількох шкільних предметів. Для кожної сфери пропонують набір передбачуваної поведінки, демонстрація якої може допомогти ідентифікувати обдарованість та талановитість:

Біографія автора

Olena Bartosh

кандидат педагогічних наук, професор

кафедра соціології та соціальної роботи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Прокопів Л. Проблема обдарованості молоді в українській та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2006. № 9. С. 128−132.

Clark B. Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2012. 432 p.

Davis G.A., Rimm S.B. Education of the gifted and talented. 5th ed. Boston MA: Allyn & Bacon, 2003. 552 p.

Dean G. English and Literacy. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Lowe Р. Modern Foreign Languages In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Teaching students who are gifted and talented. A Handbook for Teachers Newfoundland and Labrador Department of Education, 2013. 225 p.

Leat D. Geography. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Kennard R. Mathematics. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Mordecai S. History. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

O’Brien P. Science. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Beashel P. Physical Education and Sport. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Leeds University Youth Sport Trust (n.d.). Model of talent development. URL: http://gifted.youthsporttrust.org/page/talent-development/index.html

Fitzpatrick M. Art. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Webb J.T., Gore J.L., Amend E.R., DeVries A.R. A parent’s guide to gifted children. Scottsdale AZ: Great Potential Press, Inc., 2007. 410 p.

Williams F. Art. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Qualifications and Curriculum Authority. A Curriculum Opportunity: Developing Potential into Performance. Cardiff: ACCAC Publications, 2003. 66 p.

Davies T. Design and technology. In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Cope M. Religious Education In Eyre D., Lowe H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. London: David Fulton Publ., 2002. 224 p.

Goleman D. Working with Emotional Intelligence. London: Bloomsbury Publishing Company, 1999. 383 p.

References

Prokopiv, L. (2006). Problema obdarovanosti molodi v ukrayinsʹkiy ta zarubizhniy psykholoho-pedahohichniy literaturi [The problem of gifted youth in Ukrainian and foreign psychological and pedagogical literature]. Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University. Series: Pedagogy, 9, 128−132. [in Ukrainian].

Clark, B. (2012). Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school. 8th ed. Pearson Prentice Hall.

Davis, G.A., & Rimm, S.B. (2003). Education of the gifted and talented. 5th ed. Allyn & Bacon.

Dean, G. (2002). English and Literacy. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Lowe, Р. (2002). Modern Foreign Languages. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Teaching students who are gifted and talented (2013). A Handbook for Teachers Newfoundland and Labrador Department of Education.

Leat, D. (2002). Geography. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Kennard, R. (2002). Mathematics. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Mordecai, S. (2002). History. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

O’Brien, P. (2002). Science. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Beashel, P. (2002). Physical Education and Sport. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Leeds University Youth Sport Trust (n.d.). Model of talent development. URL: http://gifted.youthsporttrust.org/page/talent-development/index.html

Fitzpatrick, M. (2002). Art. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Webb, J.T., Gore, J.L., Amend, E.R., & DeVries, A.R. (2007). A parent’s guide to gifted children. Scottsdale AZ: Great Potential Press, Inc.

Williams, F. (2002). Art. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Qualifications and Curriculum Authority. (2003) A Curriculum Opportunity: Developing Potential into Performance. ACCAC Publications.

Davies, T. (2002). Design and technology. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Cope, M. (2002). Religious Education. In Eyre, D. & Lowe, H. (eds). Curriculum Provision for the Gifted and Talented in the Secondary School. David Fulton Publ.

Goleman, D. (1999). Working with Emotional Intelligence. Bloomsbury Publishing Company.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті