СПЕЦИФІКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.120-123

Ключові слова:

дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, online сервіси, online ресурси, online інструменти.

Анотація

Мета дослідження полягає у розкритті особливостей застосування інноваційних педагогічних технологій дистанційного навчання вчителів в системі післядипломної освіти у кризових умовах. Такі методи як аналіз і систематизація дозволи виявити стан проблеми запровадження дистанційного навчання, що здійснюється у кризових умовах; педагогічне спостереження та діагностичне дослідження – отримати результати дослідження щодо запровадження технологій дистанційного навчання вчителів у системі післядипломної освіти; зокрема набуття практичного досвіду інтеграції технологій дистанційного навчання; систематизація та узагальнення дозволили з метою фіксації та представлення результатів дослідження. Розкрито специфіку використання інноваційних педагогічних технологій дистанційного навчання, яка прослідковується в інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій з інтерактивними технологіями та технологіями критичного і креативного мислення. Схарактеризовано спектр інноваційних педагогічних технологій, методів, прийомів як ефективних інструментів дистанційного навчання вчителів у системі післядипломної освіти.

Біографія автора

Irina Kozhemyakina

кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту

КУ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

м.Суми, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бондар Т. Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителя. На Урок: всеукраїнська інтернет-конференція. URL: https://naurok.com.ua/post/samoosvita-ta-pidvischennya-kvalifikaci-vchitelya-pidsumki-internet-konferenci-na-urok (дата звернення 18.03.2022).

Bilding Learning Agility. Online Learning. Online Teaching : Do this Not that, 2020. URL: https://alisonyang-com.translate.goog/online-teaching-do-this-not-that/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=online-teaching-do-this-not-that&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc (дата звернення 27.03.2022).

Objective Responsibility Expectation Organization. Online Teaching @ KIS: Do This, Not That by Alison Yang is licensed under a Creative Commons, 2020. URL: https://www.bard.edu/it/course-continuity/files/Do%20This%20Not%20That.pdf (дата звернення 21.03.2022).

Цюняк О. Інноваційне освітнє середовище як чинник професійного становлення майбутніх магістрів початкової освіти. Інноваційна педагогіка. 2019. №14(1). С.175–179.

References

Bondar, T. (2021), Self-education and teacher training. Proceedings of all-Ukrainian Internet conference "To the Lesson" (20th November 2021). https://naurok.com.ua/post/samoosvita-ta-pidvischennya-kvalifikaci-vchitelya-pidsumki-internet-konferenci-na-urok. [in Ukrainian]

Bilding Learning Agility (2020). Online Learning. Online Teaching: Do this Not that. https://alisonyang-com.translate.goog/online-teaching-do-this-not-that/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=online-teaching-do-this-not-that&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc.

Objective Responsibility Expectation Organization (2020), Online Teaching @ KIS: Do This, Not That by Alison Yang is licensed under a Creative Commons. https://www.bard.edu/it/course-continuity/files/Do%20This%20Not%20That.pdf.

Tsyunyak, O. (2019). Innovative educational environment as a factor in the professional development of future masters of primary education. Innovative pedagogy, 14(1), 175–179. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті