МЕТОДИ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.178-181

Ключові слова:

громада, оцінка потреб, методи, соціальні послуги, складні життєві обставити, територіальна громада.

Анотація

Важливим аспектом прийняття відповідальних управлінських рішень щодо успішного розвитку територіальних громад є необхідність оцінки ними власних потреб. Закон України «Про соціальні послуги» визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання або мінімізацію наслідків складних життєвих обставин: невиліковна хвороба, iнвaлiднiсть, безробіття, малозабезпеченість, домашнє насильство, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, похилий вік чи шкода, завдана конфліктом, війною тощо. На думку авторів статті, залучення фахівцями з соціальної роботи мешканців територіальної громади до оцінки її проблем, створення ініціативних груп для вирішення визначених соціальних проблем сприяють не тільки соціальній згуртованості, а й спричинюють дієвий розвиток громади. Оцінка громадою власних потреб передбачає сім фаз: формування груп з проведення оцінки; визначення мети оцінки; отримання підтримки значущого середовища; планування проведення оцінки; проведення оцінки; формування ініціативних (робочих) груп; інформування громади про результати оцінки. Для оцінки територіальною громадою власних потреб автори пропонують застосовувати такі методи оцінки громадою власних потреб, як: лінії часу, картування, майстерня, матриця.

Біографії авторів

Tetiana Liakh

кандидат педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

м.Київ, Україна

Tеtiana Spirina

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

м.Київ, Україна

Maryna Lekholetova

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Лиховид Д. О., Семигіна Т. В. Чи можлива самоорганізація територіальних громад в Україні? Наукові записки. Політичні науки. Том 173. 2015. С.67–71.

Технології активізації громади: метод. посіб. / автори-упоряд.: О.В.Безпалько, Т.П.Авельцева. Н.І.Мацевко; за заг. ред. О.В.Безпалько. Київ: Наук. світ, 2006. 90 с.

Слозанська Г.І. Організація громади як метод соціальної роботи в громаді. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2016. № 16. С.130–136.

References

Likhovid, D.O., & Semigina, T.V. (2015). Chy mozhlyva samoorhanizatsiia terytorialnykh hromad v Ukraini? [Is it possible to self-organize territorial communities in Ukraine?]. Scientific Notes. Political science, 173, 67–71. [in Ukrainian].

Bezpalko, O.V., Aveltseva, T.P., & Matsevko, N.I. (2006). Tekhnolohii aktyvizatsii hromady [Technologies of community activation]. Scientific World, [in Ukrainian].

Slozanska, G.I. (2016). Orhanizatsiia hromady yak metod sotsialnoi roboty v hromadi [Community organization as a method of social work in the community]. Bulletin of Cherkasy University, 16, 130–136. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті