ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО НАГЛЯДУ У ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.195-198

Ключові слова:

якість освіти, оцінювання якості освіти, середня освіта Польщі, евалюація, педагогічний нагляд.

Анотація

Статтю присвячено висвітлення проблеми оцінювання якості середньої освіти як складової системи педагогічного нагляду у Польщі. Метою дослідження є аналіз системи та з’ясування особливостей оцінювання якості середньої освіти як складової педагогічного нагляду у Польщі. Методи дослідження: аналіз, систематизація, порівняння та класифікація даних науково-педагогічної літератури, нормативно-правової бази, законодавчих розпоряджень, що стосуються проблем організації педагогічного нагляду й зокрема оцінювання якості середньої освіти у Польщі. Проаналізовано трактування сутності процедури оцінювання якості освітніх послуг, так званої евалюації, яка передбачає систематичний збір інформації про умови, хід і результати педагогічної діяльності з метою її вдосконалення або прийняття рішення про її успішність. Констатовано п’ять етапів розвитку евалюації: вимірювальний, описовий, орієнтований на розвиток, діалогічний, перспективний. Описано перелік вимог щодо закладів середньої освіти, які дають можливість встановити рівень якості освітніх послуг. Доведено, що трансформації зовнішніх суспільних умов, нові виклики щодо освітнього середовища спонукатимуть і надалі враховувати актуальні реалії та постійно вдосконалювати систему оцінювання якості освітніх послуг. У висновках констатовано, що система оцінювання якості освітніх послуг у польській практиці зазнає перманентного розвитку. Водночас трансформації зовнішніх суспільних умов, нові виклики до освітнього середовища спонукатимуть і надалі враховувати актуальні реалії та постійно вдосконалювати систему оцінювання якості освітніх послуг.

Біографія автора

Iryna Myshchyshyn

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Львівський національний університет імені Івана Франка,

м.Львів, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN, 2009. 204 s.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). URL: http://surl.li/bqpsd (дата звернення: 12.02.2022)

Internetowy System Aktów Prawnych. URL: http://surl.li/bqpse (дата зверення6 12.02.2022)

Dziewulak D. Nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. Analizy. Biuro analiz sejmowych. 2013. nr 7 (96). 26 kwietnia. S.550−576.

Krzychała S. Czy polska szkoła jest „przystosowana do działania w stanie niekończących się reform? Edukacja dla rozwoju. Szomburg J., Zbieranek P. (red.). Gdańsk: Polskie Forum Obywatelskie, 2010. S.49−54.

Mizerek H. Ewaluacja w szkole. Od czego zacząć? URL: http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl. (дата звернення: 12.02.2022)

Elsner D., Bednarek K. Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych. Doniesienie z badań. URL: http://surl.li/bqpsl. (дата звернення: 12.02.2022)

Wymagania państwa. Uporządkowanie priorytetów i celów szkoły. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 32 s.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

References

Kupisiewich, Ch., & Kupisiewich, M. (2009). Słownik pedagogichny [Pedagogical dictionary]. PWN. [in Polish]

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe [The law of December 14. Educational law] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). http://surl.li/bqpsd [in Polish]

Internetowy System Aktuw Prawnych [Internet system of legal acts]. http://surl.li/bqpse [in Polish]

Dziewulak, D. (2013). Nadzor pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i w wybranych panstwach Unii Europejskiej [Is the Polish school adapted to activities in a state of endless reforms?]. Analizy. Biuro analiz sejmowych, 7 (96), 26 kwietnia, 550−576. [in Polish]

Krzychala, S. (2010). Czy polska szkola jest „przystosowana do działania w stanie niekonczacych sie reform? [Is Polish school "adapted to operate in a state of never-ending reforms?] In Szomburg J., Zbieranek, P. (ed.). (2010). Edukacja dla rozwoju [Education for development] (pp.49−54). Polskie Forum Obywatelskie. [in Polish]

Mizerek, H. Ewaluacja w shkole. Od chego zachaс? [Evaluation at school where to start?]. http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl. [in Polish]

Elsner, D., & Bednarek, K. Dwa lata ewaluacji wewnetrznej w opiniach srodowisk edukacyjnych [Two years of internal evaluation in the responses of educational environments]. http://surl.li/bqpsl. [in Polish]

Wymagania panstwa. (2015). Uporzadkowanie priorytetuw i celuw szkoły [State requirements. Streamlining school priorities and goals]. Osrodek Rozwoju Edukacji. [in Polish]

Rozporzadzenie ministra edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan wobec szkul i placuwek [Order of the Minister of Education of August 11, 2017 on the requirements for educational institutions]. [in Polish]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті