ТРУДНОЩІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОТОЧНІ ТА РЕТРОСПЕКТИВНІ ПЕРЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.71-76

Ключові слова:

труднощі, англійська як іноземна мова, вчитель, досвід викладання, поточні та ретроспективні перцепції.

Анотація

З огляду на визначальну роль когнітивних процесів у детермінації професійної діяльності вчителів, наукове зацікавлення становить вивчення трансформацій, яких зазнають ставлення вчителів до труднощів, пов’язаних із викладанням іноземних мов. Відтак метою статті є аналіз поточних і ретроспективних перцепцій вчителями викликів викладання англійської мови як іноземної. У дослідженні застосовано кількісні методи збору й обробки даних, а саме дисперсійний аналіз Фрідмана та тесту Вілкоксона. До дослідження було залучено 208 вчителів англійської мови як іноземної. На основі компаративного аналізу було виявлено статистично значущу різницю між поточними та ретроспективними перцепціями вчителів по всім змінним, які увійшли в інструмент дослідження. Було доведено, що досвід викладання мови є змінною, що сприяє трансформації уявлень вчителів про рівень складності професійних задач. Значні зміни у відповідях респондентів було зафіксовано щодо таких задач, як активне залучення всіх учнів до роботи над навчальним матеріалом, ефективне навчання всіх учнів, індивідуалізація і диференціація навчання, планування й управління навчальним процесом. Додатково встановлено, що вплив досвіду викладання є дещо менш відчутним у випадку з труднощами, пов’язаними з розвитком іншомовної комунікативної компетентності учнів, мотивації учіння, словникового запасу, навичок читання, оцінювання знань учнів та знань про учнів. Згідно з отриманими даними, найскладнішими задачами незалежно від тривалості викладацького досвіду залишаються розвиток іншомовної комунікативної компетентності учнів, навчальної мотивації, навчання письма й аудіювання. У статті представлено результати досить невеликого дослідження, яке стосується лише кількох із багатьох сфер викладання мови, які потенційно викликають проблеми з викладачами мови. Так само, через невелику вибірку дослідження (n=208) та її обмеженість контекстом України, це дослідження не претендує на узагальнення своїх висновків. Тим не менш, ці висновки можуть бути показовими для висвітлення завдань, які становлять суттєвий виклик для вчителів EFL як на початку їхньої кар’єри, так і в наступні роки, проведені в ній.

Біографія автора

Marianna Lőrincz, кафедра філології, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Akçor G., Savaşçı M. A review of challenges and recommendations for novice EFL teachers in Turkey. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language). 2020. Vol. 14, № 2. P.16–37.

Komar O.., Kolisnichenko A., Derkach S., Kapeliushna T. Newly qualified foreign language teachers’ adaptation in profession: challenges, problems, first achievements and further prospects. Advanced Education. 2021. № 17. P.35−45.

Леврінц М. Understanding challenges of foreign language teachers: Ukrainian perspective. Іноземні мови. 2022. № 2. С.47−52.

Lőrincz M. Overview of English language teaching challenges. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching. 2022. № 95. P.99–107.

Chambless K. S. Teachers' oral proficiency in the target language: research on its role in language teaching and learning. Foreign Language Annals. 2012. № 45. P.141−162.

Chacón C.T. Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education. 2005. № 21. P.257–272.

Back M., Dean J. E. Profesores Adelante! Recruiting teachers in the target language. Foreign Language Annals. 2020. № 53. P.613−633.

Richards J. Exploring Emotions in Language Teaching. RELC Journal.2022. Vol. 53, № 1. P.225–239.

Behroozi M., Amoozegar A. Challenges to English Language Teachers of Secondary Schools in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. № 136. P.203−207.

Kyriacou C. Stress-busting for teachers. Cheltenham: Stanley Thornes Publishers, Ltd., 2000.

Sulis G., Mercer S., Mairitsch A., Babic S., Shin S. Pre-service language teacher wellbeing as a complex dynamic system. System. 2021. № 103. P.1−12.

Teng F. Emotional development and construction of teacher identity: Narrative interactions about the pre-service teachers’ practicum experiences. Australian Journal of Teacher Education. 2017. Vol. 42, № 11. P.117–134.

Xu H. Imagined community falling apart: A case study on the transformation of professional identities of novice ESOL teachers in China. TESOL Quarterly. 2012. P.568–578.

Yuan R., Lee I. The cognitive, social and emotional processes of teacher identity construction in a pre-service teacher education programme. Research Papers in Education. 2015. Vol. 30, № 4. P.469–491.

Akcan S. Novice non-native English teachers' reflections on their teacher education programmes and their first years of teaching. Profile Issues in Teachers’ Professional Development. 2016. Vol. 18, № 1. P.55–70.

Hökkä P., Vähäsantanen K., Paloniemi S. Emotions in learning at work: A literature review. Vocations and Learning. 2020. № 13. P.1–25.

Kubanyiova M. Teacher Development in Action: Understanding Language Teachers’ Conceptual Change. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 236 p.

Lőrincz M., Greba I. A comparative study of EFL teachers’ challenges with varying lengths of teaching experience. Advanced Education. 2022. (in press)

Valizadeh M. The challenges facing English language teachers in Turkey. Advances in Language and Literary Studies. 2021. Vol. 12, № 4. P.61−67.

Borg S. Language Teacher Cognition: Perspectives and Debates. In: Gao X. (eds) Second Handbook of English Language Teaching. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham, 2019. 1221 p.

Levrints/Lőrincz M. Foreign language teachers’ knowledge base and the influence of teaching experience. Australian Journal of Teacher Education. 2022. Vol. 47, № 4. P. 90−110.

Podolsky A., Kini T., Darling-Hammond L. Does teaching experience increase teacher effectiveness? A review of US research. Journal of Professional Capital and Community. 2019. Vol. 4, № 4. P.286−308.

Levrints/Lőrincz M., Myshko S., Lizák K. Attributes of effective foreign language teachers: Insights from Ukraine. Advanced Education. 2021. Vol. 8, № 19. P.33–41.

Copland F., Garton S., Burns A. Challenges in teaching English to young learners: global perspectives and local realities. TESOL Quarterly. 2014. № 48. P.738−762.

References

Akçor, G., & Savaşçı, M. (2020). A review of challenges and recommendations for novice EFL teachers in Turkey. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), 16–37.

Komar, O., Kolisnichenko, A., Derkach, S., & Kapeliushna, T. (2021). Newly qualified foreign language teachers’ adaptation in profession: challenges, problems, first achievements and further prospects. Advanced Education, 17, 35−45.

Levrints/Lőrincz, M. (2022). Understanding challenges of foreign language teachers: Ukrainian perspective. Foreign Languages, 2, 47−52.

Lőrincz, M. (2022). Overview of English language teaching challenges. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching, 95, 99–107.

Chambless, K.S. (2012). Teachers' oral proficiency in the target language: research on its role in language teaching and learning. Foreign Language Annals, 45, 141−162.

Chacón, C.T. (2005). Teachers’ perceived efficacy among English as a foreign language teachers in middle schools in Venezuela. Teaching and Teacher Education, 21, 257–272.

Back, M., & Dean, J.E. (2020). ¡Profesores Adelante! Recruiting teachers in the target language. Foreign Language Annals, 53, 613−633.

Richards, J. (2022). Exploring Emotions in Language Teaching. RELC Journal, 53(1), 225–239.

Behroozi, M., & Amoozegar, A. (2014). Challenges to English Language Teachers of Secondary Schools in Iran. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 136, 203−207.

Kyriacou, C. (2000). Stress-busting for teachers. Cheltenham: Stanley Thornes Publishers, Ltd.

Sulis, G., Mercer, S., Mairitsch, A., Babic, S., Shin, S. (2021). Pre-service language teacher wellbeing as a complex dynamic system. System, 103, 1−12.

Teng, F. (2017). Emotional development and construction of teacher identity: Narrative interactions about the pre-service teachers’ practicum experiences. Australian Journal of Teacher Education, 42 (11), 117–134.

Xu, H. (2012). Imagined community falling apart: A case study on the transformation of professional identities of novice ESOL teachers in China. TESOL Quarterly, 568–578.

Yuan, R., & Lee, I. (2015). The cognitive, social and emotional processes of teacher identity construction in a pre-service teacher education programme. Research Papers in Education, 30 (4), 469–491.

Akcan, S. (2016). Novice non-native English teachers' reflections on their teacher education programmes and their first years of teaching. Profile Issues in Teachers’ Professional Development, 18(1), 55–70.

Hökkä, P., Vähäsantanen, K., & Paloniemi, S. (2020). Emotions in learning at work: A literature review. Vocations and Learning, 13, 1–25.

Kubanyiova, M. (2012). Teacher Development in Action: Understanding Language Teachers’ Conceptual Change. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lőrincz, M., Greba, I. (2022). A comparative study of EFL teachers’ challenges with varying lengths of teaching experience. Advanced Education (in press)

Valizadeh, M. (2021). The challenges facing English language teachers in Turkey. Advances in Language and Literary Studies, 12(4), 61−67.

Borg, S. (2019). Language Teacher Cognition: Perspectives and Debates. In: Gao X. (eds) Second Handbook of English Language Teaching. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham.

Lőrincz, M. (2022). Foreign language teachers’ knowledge base and the influence of teaching experience. Australian Journal of Teacher Education, 47(4), 90−110.

Podolsky, A., Kini, T., & Darling-Hammond, L. (2019). Does teaching experience increase teacher effectiveness? A review of US research. Journal of Professional Capital and Community, 4(4), 286−308.

Levrints/Lőrincz, M., Myshko, S., & Lizák, K. (2021). Attributes of effective foreign language teachers: Insights from Ukraine. Advanced Education, 8 (19), 33–41.

Copland, F., Garton, S., & Burns, A. (2014). Challenges in teaching English to young learners: global perspectives and local realities. TESOL Quarterly, 48, 738−762.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Lőrincz, M. (2022). ТРУДНОЩІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОТОЧНІ ТА РЕТРОСПЕКТИВНІ ПЕРЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 71–76. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.71-76

Номер

Розділ

Статті