КОМУНІКАТИВНЕ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ В РАМКАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.32-37

Ключові слова:

підходи до навчання граматики, комунікативний підхід до вивчення мови, англійська мова за професійним спрямуванням, граматична компетенція.

Анотація

Обговорюється необхідність застосування комунікативного підходу до процесу навчання граматики в рамках курсу англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах України. Оскільки граматика є важливою та невід’ємною частиною вивчення мови, і неможливо передати зміст чи зрозуміти інших без правильно структурованого та граматично точного повідомлення, методиці викладання граматики слід відводити особливе значення в процесі оволодіння іноземною мовою, і приділяти їй особливу увагу. У сфері вивчення англійської мови за професійним спрямуванням (АМПС), метою якої є формування у студентів професійної комунікативної компетенції, вивчення граматики слід підпорядковувати розумінню як використовувати граматичні правила та структури для досягнення певної комунікативної мети. Таким чином, набуття граматичної компетенції студентів АМПС має бути зосереджено на тому, як використовувати граматичні правила в комунікативних цілях для задоволення професійних потреб, а не просто на запам’ятовуванні чи тренуванні їх за допомогою подальших письмових вправ відокремлених від змістовного контексту. Розглядаються різні підходи до викладання граматики, уточнюються поняття та принципи комунікативного навчання граматичній грамотності, розкриваються шляхи застосування комунікативного підходу до навчання граматики в рамках вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами економічних спеціальностей, а також аналізуються спеціальні види діяльності, які сприяють комунікативному викладанню граматики на заняттях з АМПС. Дослідження показує, що комунікативний підхід до викладання граматики інтегрує граматичні принципи у комунікативні рамки, підтримує увагу як до мовної форми, так і до функції, надає перевагу студентоцентричній інтерактивній моделі навчання і визначає контекстуалізацію як свою важливу вимогу. Автор статті зосереджується на індивідуальних завданнях, роботі в парах та груповій роботі як найефективніших методах комунікативного навчання граматиці та визначає незаповнені речення, класове дослідження, замінний діалог, пірамідальне обговорення, ігри із запитаннями як деякі з плідних видів діяльності, що стимулюють розвиток граматичної компетенції через вирішення комунікативних завдань.

Біографія автора

Катерина Гільдебрант, кафедра менеджменту, маркетингу та міжнародної логістики, Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ, м.Чернівці, Україна

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics. 1980. № 1 (1). P.1−47.

Carter R., McCarthy M. Spoken grammar: where are we and where are we going? Applied Linguistics. 2015. P.1−21. URL: http://www.drronmartinez.com/uploads/4/4/8/2/44820161/spoken_grammar_applied_linguistics-2015-carter-applin-amu080.pdf

Guseva V. Teaching grammar communicatively. University of Education, Karlsruhe, Germany 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/377841794_Teaching_grammar_communicatively

Karabutova E. A., Akinshina I. B., Prokopenko J. A., Kobzareva L. A. Communicative grammar teaching within a university course of foreign language. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/287814002_Communicative_Grammar_Teaching_Within_a_University_Course_of_Foreign_Language

Nunan D. Practical English language teaching. Singapore: McGraw-Hill, 2003. 353 p.

McCarthy M., Carter R. Spoken grammar: What is it and how can we teach it? ELT Journal. 1995. № 49 (3). P.207−218.

Ostafiychuk O. D. Teaching Grammar Communicatively. Інноваційна педагогіка. Теорія і методика професійної освіти. 2023. Вип.58, Т.2. С.97−101.

Richards J. C. Communicative language teaching today. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 47 p.

Ruhlemann C. Coming to terms with conversational grammar. International Journal of Corpus Linguistics. 2006. № 11 (4). P.385−409.

Swan M. Some things that matter in grammar teaching and some things that don’t. British Council, 2012. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/news-and-events/seminars/michael-swan-some-things-matter-grammar-teaching-and-some-things-dont

Teaching Grammar for Communicative Competence. AE Teacher’s Corner. URL: https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/teaching_grammar_for_communicative_competence_1.pdf

References

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1 (1), 1−47.

Carter, R., & McCarthy, M. (2015). Spoken grammar: where are we and where are we going? Applied Linguistics, 1–21. URL: http://www.drronmartinez.com/uploads/4/4/8/2/44820161/spoken_grammar_applied_linguistics-2015-carter-applin-amu080.pdf

Guseva, V. (2024). Teaching grammar communicatively. University of Education, Karlsruhe, Germany. URL https://www.researchgate.net/publication/377841794_Teaching_grammar_communicatively

Karabutova, E. A., Akinshina, I. B., Prokopenko, J. A., & Kobzareva, L. A. (2015). Communicative grammar teaching within a university course of foreign language. URL: https://www.researchgate.net/publication/287814002_Communicative_Grammar_Teaching_Within_a_University_Course_of_Foreign_Language

Nunan, D. (2003). Practical English language teaching. McGraw-Hill.

McCarthy, M., & Carter, R. (1995). Spoken grammar: What is it and how can we teach it? ELT Journal, 49 (3), 207−218.

Ostafiychuk, O. D. (2023). Teaching Grammar Communicatively. Innovatsiina pedahohika. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity, 58 (2), 97−101.

Richards, J. C. (2006). Communicative language teaching today. Cambridge University Press.

Ruhlemann, C. (2006). Coming to terms with conversational grammar. International Journal of Corpus Linguistics, 11 (4), 385–409.

Swan, M. (2012). Some things that matter in grammar teaching and some things that don’t. British Council. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/news-and-events/seminars/michael-swan-some-things-matter-grammar-teaching-and-some-things-dont

Teaching Grammar for Communicative Competence. AE Teacher’s Corner. URL: https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/teaching_grammar_for_communicative_competence_1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Гільдебрант, К. (2024). КОМУНІКАТИВНЕ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ В РАМКАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 32–37. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.32-37

Номер

Розділ

Статті