СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БРИТАНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.106-110

Ключові слова:

британська вища школа, дослідницька діяльність студентів, стратегії проектування освітнього середовища, формування дослідницьких умінь та навичок.

Анотація

Нині одним із провідних світових трендів університетської освіти є інтеграція науково-дослідницького компоненту в процес підготовки майбутніх фахівців. У своїх поглядах науковці дуже різняться щодо природи зв’язку між науковими дослідженнями та викладанням. Мета статті: розглянути стратегії щодо розробки та проектування освітнього середовища у світлі формування дослідницьких умінь та навичок майбутніх фахівців у Великій Британії. Методи дослідження: аналіз та узагальнення психолого-педагогічної літератури; теоретичне узагальнення. Вища школа визначає дослідницькі навички як один із важливих атрибутів випускників. Британська система освіти розробила спеціальні стратегії (strategic research capacity) для поетапного формування дослідницьких умінь та навичок майбутніх фахівців. Стратегії являють собою стійку сукупність цілеспрямовано організованих суб’єктом діяльності (педагогом) дій для вирішення різного роду дослідницьких завдань, що входять до змісту навчальних курсів, завдань для самостійної роботи, контрольно-оцінювальних матеріалів тощо. Стратегії визначають зміст, методи і технології дослідницької діяльності, характеризують спрямованість і виконавську діяльність майбутніх дослідників.

Біографії авторів

Тетяна Логвиненко, кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Віра Поліщук, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Мирослава Глебена, кафедра системного аналізу та теорії оптимізації, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Garg A., Madhulika S., Passey D. Research skills future in education: building workforce competence. Research report 1: Do we cultivate research skills? Veracity versus falsity. Lancaster: Lancaster University, Centre for Technology Enhanced Learning, 2018. 33 p.

Healey M. Linking research and teaching to benefit student learning. Journal of Geography in Higher Education. 2005. No 29 (2). P.183‒201.

Bartosh O., Danko D., Kanyuk O., Hodovanets N., Myhalyna Z. Research-based learning in the education process of a higher education institution. Amazonia Investiga. 2023. No 12 (64). P.71‒79.

Pocklington T., Tupper A. No places to learn: why universities aren’t working. Vancouver: University of British Columbia Press, 2002. 220 p.

Lee R. Research and teaching: making – or breaking – the links. Planet. 2004. No 12. P.9‒10.

Hattie J., Marsh H. The relationship between research and teaching: a meta-analysis. Review of Educational Research. 1996. No 66 (4). P.507‒542.

Jenkins A. A guide to the research evidence on teaching-research relationships. York: Higher Education Academy, 2004. 36 p.

Jenkins A., Breen R., Lindsay R., Brew A. Re-shaping higher education: linking teaching and research. London: SEDA and Routledge, 2003. 228 p.

Elton L. Research and teaching: what are the real relationships? Teaching in Higher Education. 2001. No 6 (1). Р.43‒56.

Попович І.Є. Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя в університетах Великої Британії: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти: педагогічні науки / Попович Ірина Євгенівна, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Ужгород, 2018. 187 с.

Clark T., Hordosy R. Undergraduate experiences of the research/teaching nexus across the whole student lifecycle. Teaching in Higher Education. 2019. No 24 (3). Р.412−427.

Paul J.-R., Tansy J. A phenomenographic study of research informed teaching through the eyes of Masters’ students. Studies in Higher Education. 2020. No 45 (4). Р.847−861.

Perron B.E., Victor B.G., Hiltz B.S., Ryan J. Teaching note − data science in the MSW curriculum: innovating training in statistics and research methods. Journal of Social Work Education. 2020. No 58 (1). Р.193−198.

Clark B.R. The research foundations of graduate education: Germany, Britain, France, US, Japan. California: University of California Press, 1993. 390 p.

Jenkins A., Healey M. Institutional strategies to link teaching and research. York: The Higher Education Academy, 2005. 66 p.

Katkin W. The Boyer commission report and its impact on undergraduate research. New Directions for Teaching and Learning. 2003. No 93. P.19‒38.

Shanahan J.O., Ackley-Holbrook E., Hall E., Stewart K., Walkington H. Ten salient practices of undergraduate research mentors: a review of the literature. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning. 2015. No 23 (5). P.359‒376.

Council on NCUR. Joint statement of principles in support of undergraduate research, scholarship, and creative activities. 2005. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7bbd852a7cc2b34834257fca8b411dce70b9a857

Healey M., Jenkins A. Developing undergraduate research and inquiry. York: The Higher Education Academy, 2009. 151 p.

Jenkins A, Healey M. Research-led or research-based undergraduate curricula / In D. Chalmers, L. Hunt (Eds.). University teaching in focus: a learning centred approach. Camberwell, Victoria, Australia: Acer, 2012. P.128‒144.

Walkington H. Students as researchers: supporting undergraduate research in the disciplines in higher education. York: Higher Education Academy, 2015. 33 p.

Anderson J., Priest C. Developing an inclusive definition, typological analysis and online resource for live projects / In H. Harriss, L. Widder (Eds.). Architecture live projects: pedagogy into practice. Oxford: Routledge, 2014. 230 p.

Healey M., Lannin L., Stibbe A., Derounian J. Developing and enhancing undergraduate final year projects and dissertations. York: The Higher Education Academy, 2013. 93 p.

Jenkins A., Healey M., Zetter R. Linking teaching and research in disciplines and departments. York: The Higher Education Academy, 2007. 96 p.

References

Garg, A., Madhulika, S., & Passey D. (2018). Research skills future in education: building workforce competence. Research report 1: Do we cultivate research skills? Veracity versus falsity. Centre for Technology Enhanced Learning.

Healey, M. (2005). Linking research and teaching to benefit student learning. Journal of Geography in Higher Education, 29 (2), 183‒201.

Bartosh, O., Danko, D., Kanyuk, O., Hodovanets, N., & Myhalyna, Z. (2023). Research-based learning in the education process of a higher education institution. Amazonia Investiga, 12 (64), 71‒79.

Pocklington, T., & Tupper, A. (2002). No places to learn: why universities aren’t working. University of British Columbia Press.

Lee, R. (2004). Research and teaching: making – or breaking – the links. Planet, 12, 9‒10.

Hattie, J., & Marsh, H. (1996). The relationship between research and teaching: a metaanalysis. Review of Educational Research, 66 (4), 507‒542.

Jenkins, A. (2004). A guide to the research evidence on teaching-research relationships. Higher Education Academy.

Jenkins, A., Breen, R., Lindsay, R., & Brew, A. (2003). Re-shaping higher education: linking teaching and research. SEDA and Routledge.

Elton, L. (2001) Research and teaching: what are the real relationships? Teaching in Higher Education, 6 (1), 43‒56.

Popovych, I.Ye. (2018). Formuvannya doslidnytskykh umin maybutnoho vchytelya v universytetakh Velykoyi Brytaniyi [Formation of research skills of future teachers in the universities of Great Britain]. Unpublished Candidate dissertation. Ternopil, V.Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. (in Ukrainian).

Clark, T., & Hordosy, R. (2019). Undergraduate experiences of the research/teaching nexus across the whole student lifecycle. Teaching in Higher Education, 24 (3), 412−427.

Paul, J.-R., & Tansy, J. (2020). A phenomenographic study of research informed teaching through the eyes of Masters’ students. Studies in Higher Education, 45 (4), 847−861.

Perron, B.E., Victor, B.G., Hiltz, B.S., & Ryan, J. (2020). Teaching note − data science in the MSW curriculum: innovating training in statistics and research methods. Journal of Social Work Education, 58 (1), 193−198.

Clark, B.R. (1993). The research foundations of graduate education: Germany, Britain, France, United States, Japan. University of California Press.

Jenkins, A., & Healey, M. (2005). Institutional strategies to link teaching and research. The Higher Education Academy.

Katkin, W. (2003). The Boyer commission report and its impact on undergraduate research. New Directions for Teaching and Learning, 93, 19‒38.

Shanahan, J.O., Ackley-Holbrook, E., Hall, E., Stewart, K., & Walkington, H. (2015). Ten salient practices of undergraduate research mentors: literature review. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 23 (5), 359‒376.

Council on Undergraduate Research and National Conference on Undergraduate Research (2005). Joint statement of principles in support of undergraduate research, scholarship, and creative activities. URL: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=7bbd852a7cc2b34834257fca8b411dce70b9a857

Healey, M., & Jenkins, A. (2009). Developing undergraduate research and inquiry. Higher Education Academy.

Jenkins, A., & Healey, M. (2012). Research-led or research-based undergraduate curricula / In Chalmers, D., & Hunt, L. (Eds.). University teaching in focus: a learning centred approach (pp.128‒144). Acer.

Walkington, H. (2015). Students as researchers: supporting undergraduate research in the disciplines in higher education. The Higher Education Academy.

Anderson, J., & Priest, C. (2014). Developing an inclusive definition, typological analysis and online resource for live projects / In Harriss, H., & Widder, L. (Eds.). Architecture live projects: pedagogy into practice. Routledge.

Healey, M., Lannin, L., Stibbe, A., & Derounian, J. (2013). Developing and enhancing undergraduate final year projects and dissertations. The Higher Education Academy.

Jenkins, A., Healey, M., & Zetter, R. (2007). Linking teaching and research in disciplines and departments. The Higher Education Academy.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Логвиненко, Т. ., Поліщук, В., & Глебена, М. (2024). СТРАТЕГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БРИТАНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ У СВІТЛІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 106–110. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.106-110

Номер

Розділ

Статті