ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ОСНОВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.115-119

Ключові слова:

критичне мислення, діти старшого дошкільного віку, діагностика рівня розвитку критичного мислення, рівні.

Анотація

В епоху швидких змін, коли інновації та креативність стають ключовими, розвинене критичне мислення є складником успішної особистості. Воно сприяє розвитку вміння аналізувати інформацію, відрізняти факти від припущень, встановлювати зв’язки між подіями, робити об’єктивні висновки, ефективно використовувати наявні ресурси та шукати нові шляхи досягнення мети. Мета статті: висвітлення сутності критичного мислення, обґрунтування критеріїв діагностики та опис результатів розвитку його основ у дітей старшого дошкільного віку. Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, метод гри, бесіда за картинками, розв’язок педагогічних ситуацій, спостереження за дітьми. Проведене дослідження показало, що 30,5% знаходяться на низькому рівні розвитку критичного мислення, елементарний рівень мають 47,8%, позитивний рівень виявлено у 21,7%.

Біографії авторів

Олена Максимова, кафедра теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти, Житомирський державний університет імені І.Франка, м.Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Марія Федорова, кафедра теорії та методик дошкільної й інклюзивної освіти, Житомирський державний університет імені І.Франка, м.Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Lipman M. Critical thinking ‒ what can it be? Educational Leadership. 1988. №46 (1). Р.38-43.

Пометун О., Гупан Н. Як розвивати критичне мислення учнів за допомогою нового підручника з історії України. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/158553949.pdf

Терно С.О. Критичне мислення ‒ сучасний вимір суспільствознавчої освіти. Запоріжжя: Просвіта, 2009. 268 с.

Жидкова Н. Критичне мислення у розвитку творчості учнів на уроках суспільствознавчих предметів. Український педагогічний журнал. 2020. № 4. С.180–191.

References

Lipman, M. (1988). Critical thinking ‒ what can it be? Educational Leadership, 46 (1), 38-43.

Pometun, O., & Hupan N. (2018). Yak rozvyvaty krytychne myslennia uchniv za dopomohoiu novoho pidruchnyka z istorii Ukrainy [How to develop students’ critical thinking with the help of a new textbook on the history of Ukraine]. URL :https://core.ac.uk/download/pdf/158553949.pdf. (in Ukrainian)

Terno, S.O. (2009). Krytychne myslennia ‒ suchasnyi vymir suspilstvoznavchoi osvity [Critical thinking is a modern dimension of social science education]. Prosvita. (in Ukrainian)

Zhydkova, N. (2020). Krytychne myslennia u rozvytku tvorchosti uchniv na urokakh suspilstvoznavchykh predmetiv [Critical thinking in the development of students’ creativity in social science classes]. Ukrainian Pedagogical Journal, 4, 180‒191. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Максимова, О. ., & Федорова, М. . (2024). ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ОСНОВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 115–119. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.115-119

Номер

Розділ

Статті