ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОГЛЯДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

  • Vitaliia Harapko доцент кафедри англійської філології та методів навчання іноземним мовам, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7171-8448
  • Nataliia Telychko доцент кафедри англійської філології та методів навчання іноземним мовам Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.63-66

Ключові слова:

світоглядна компетентність, загальні компетентності, освітня компетентність, ціннісні орієнтації студента, мікро-урок, компетентнісна парадигма, компетентнісний підхід.

Анотація

У зв'язку з процесами модернізації, що відбуваються в українській освіті та її переходом до компетентісної парадигми зростає увага до компетенцій та кваліфікаційних характеристик працівників освіти, оскільки вони призначені для впровадження нових підходів у розвиток освіти. Світоглядна компетенція є елементом освітньої компетенції, що охоплює всі три рівні компетентнісного розвитку та характеризується особистим досвідом, цінностями, пов'язаними із взаємодією з навколишнім середовищем. Ця компетентність передбачає планетарну відповідальність, ноосферне мислення, культуру цивілізації та систему нових цінностей. Мета цієї статті - описати деякі особливості процесу розвитку світоглядної компетентності майбутніх вчителів англійської мови та зарубіжної літератури. Нами застосовано теоретичні методи: аналіз та синтез, порівняння, систематизація та класифікація положень філософських, соціологічних, психологічних та педагогічних наукових джерел літератури з метою виявлення теоретичних засади і стан розвитку досліджуваної проблеми. Світоглядна компетенція вчителя англійської мови та зарубіжної літератури - компетентність у світі думки, пов'язана з ціннісними орієнтаціями, вмінням бачити та розуміти навколишній іноземний світ, орієнтуватися в ньому, усвідомити свою роль і цільове, креативне орієнтування в рідному та іноземному мовному оточенні, можливість вибирати цільові та змістовні параметри процесу викладання та навчання, прийняття творчих рішень.

Біографії авторів

Vitaliia Harapko, доцент кафедри англійської філології та методів навчання іноземним мовам, Мукачівський державний університет, м.Мукачево

кандидат педагогічних наук, доцент

Nataliia Telychko, доцент кафедри англійської філології та методів навчання іноземним мовам Мукачівський державний університет, м.Мукачево

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

References

Antonets, M. Ya.(2010) Problemy diialnosti vchytelia u pedahohichnii spadshchyni Vasylia Sukhomlynskoho: monohrafiia [Problems of the teacher's activity in the pedagogical heritage of Vasyl Sukhomlynsky]. K.: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Bawden, R.J. (2005) Systemic Development at Hawkesbury: Some personal lessons from experience. Systems Research and Behavioural Science, 22, 151-164.

Bawden, R.J. (2010). Messy issues, Worldviews and systemic competencies. Chapter 6. p.89-102 / In C.P.Blackmore (ed). Social learning systems and communities of practice. London: Springer.

Danylova, B.C. (2001). Planetarnoe mishlenye y eho osnovnie kharakterystyky [Planetary thinking and its main characteristics]. Bulletin of the Moscow University. Series Phylosophy, 3, 28-39 [in Russian].

Foucault, M. (1970). The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Pantheon: New York.

Kitchener, K.S. (1983). Cognition, metacognition, and epistemic cognition: A three level model of cognitive processing. Human Development, 26, 222-232.

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Krymskyi, S. (2003). Pryntsyp dukhovnosti XXI stolittia [Principle of spirituality of the XXI century]. Dyrektor shkolu, 8 (february), 4-5. [in Ukrainian].

Mankus, I.V. (2014). Rozvytok svitohliadnoi kompetentnosti maibutnoho vykladacha [Development of worldview competence of the future teacher]. URL http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_60.exe? (access date: 15.09.2018) [in Ukrainian].

Nechyporuk, L.I.(2010). Formuvannia noosfernoi svidomosti osobystosti yak osnovy sotsiopryrodnoi stabilnosti suspilstva [Formation of the noosphere consciousness of the individual as the basis of socio-natural stability of society]Rivne URL http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? (access date: 18.09.2018)

Spartyn, V. (2003). Noosfernaia pedahohyka o formyrovanyy noosfernoho mentalyteta [Noospheric pedagogy on the formation of a noosphere mentality] Parental Assembly, 4, 65-70. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Harapko, V., & Telychko, N. (2018). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОГЛЯДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 63–66. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.63-66

Номер

Розділ

Статті