DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.33-37

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Inna Gonchar

Анотація


Анотація. Стаття присвячена розгляду методу представництва інтересів у соціальній роботі з людьми з інвалідністю. Мета статті полягала у характеристиці представництва інтересів людей з інвалідністю як метод соціальної роботи. На основі вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з проблеми дослідження проаналізовано зміст поняття представництво інтересів. З’ясовано, що у зарубіжній літературі цей метод визначається як адвокасі й у значній мірі орієнтований на зміну політики відносно захисту конкретної групи клієнтів. У вітчизняній літературі цей метод визначається частіше у площині захисту конкретних соціальних прав. Визначено кроки у роботі з людьми з інвалідністю, які лежать в основі методу представництва інтересів: формування, аналіз, стратегія, дія та результат, оцінка.


Ключові слова


представництво інтересів; адвокасі; людина з інвалідністю; соціальна робота; методи соціальної роботи.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Advocacy guide: HIV/AIDS prevention among injecting drug user. Geneva : World Health Organization, 2004. – 112 р. URL: http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/en/advocacyguideen.pdf. (last accessed: 18.01.2019).

Advocacy in Social Work URL: https://www.ukessays.com/essays/social-work/definition-of-advocacy.php. (last accessed: 10.02.2019).

Code of Ethics of the National Association of Social Workers URL: https://socialwork.utexas.edu/dl/files/academic-programs/other/nasw-code-of-ethics.pdf (last accessed: 11.12.2018).

Derzhavna tsilova prohrama «Natsionalnyi plan dii z realizatsii Konventsii pro prava invalidiv» na period do 2020 [State target program «National plan of action for the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities» for the period up to 2020]. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF (last accessed: 17.02.2019). [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart sotsialnoi posluhy predstavnytstva interesiv [State standard of social services representation of interests]. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16 (last accessed: 15.02.2019). [in Ukrainian].

Kyianytsia Z.P., & Petrochko Zh.V. (2017). Sotsialna robota z vrazlyvymy sim’iamy ta ditmy [Social work with vulnerable families and children]. Kyiv: Obnova kompani. [in Ukrainian].

Lisovets, O.V. Kompetentnist sotsialnoho pratsivnyka u spryianni mizhvidomchii vzaiemodii shchodo sotsialno-pravovoho zakhystu osobystosti [The competence of a social worker in promoting interagency cooperation on the social and legal protection of the individual]. Scientific Notes Nizhyn State University. Nikolai Gogol. Psychological and pedagogical sciences, 1, 43‒47. [in Ukrainian].

McLaughlin, A.M. (2009). Clinical Social Workers: Advocates for Social Justice. Advances in social work. Spring, 10(1). Р.51‒68.

Semyhina, T. (2012). Predstavnytstvo interesiv [Representation of interests]. Encyclopedia for specialists of social sphere. Kyiv; Simferopol: Universum [in Ukrainian].

Skrypka, I.V. Praktyka kolektyvnoho predstavnytstva interesiv v Ukraini (na prykladi liudei, yaki zhyvut z VIL/SNIDom) [Practice of collective representation of interests in Ukraine (for example, people living with HIV / AIDS)]. Scientific Notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work, 162, 62‒67. [in Ukrainian].

Weafer J. (2003). Jigsaw of advocacy: A research report. John Weafer. Comhairle. URL: http://www.citizensinformationboard.ie/downloads/Jigsaw_Advocacy.pdf. (last accessed: 11.01.2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020: Державна цільова програма від 1 серпня 2012 р. № 706. Дата оновлення: 18.09.2018. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/612-2017-%D0%BF (дата звернення: 17.02.2019).

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів від 30.12.2015  № 1261. URL :http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16 (дата звернення: 15.02.2019).

Лісовець О.В. Компетентність соціального працівника у сприянні міжвідомчій взаємодії щодо соціально-правового захисту особистості. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2016. № 1. С.43‒47.

Семигіна Т. Представництво інтересів. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / ред. І.Д.Звєрєвої. Київ; Сімферополь: Універсум. 2012.  С.164‒166.

Скрипка І.В. Практика колективного представництва інтересів в Україні (на прикладі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом). Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2014. Т. 162. С.62‒67.

Кияниця З.П., Петрочко Ж.В. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч. Київ: Обнова компані. 2017. 256 с.

Advocacy guide: HIV/AIDS prevention among injecting drug user [Electronic resource] / WHO. – Geneva : World Health Organization, 2004. – 112 р. URL: http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/en/advocacyguideen.pdf. (дата звернення: 18.01.2019).

Advocacy in Social Work URL: https://www.ukessays.com/essays/social-work/definition-of-advocacy.php (дата звернення: 10.02.2019).

Code of Ethics of the National Association of Social Workers URL: https://socialwork.utexas.edu/dl/files/academic-programs/other/nasw-code-of-ethics.pdf (дата звернення: 11.12.2018).

McLaughlin AM. Clinical Social Workers: Advocates for Social Justice / Anne Marie McLaughlin. Advances in social work.  2009. Spring, 10(1). Р. 51‒68.

Weafer J. Jigsaw of advocacy: A research report. URL: http://www.citizensinformationboard.ie/downloads/Jigsaw_Advocacy.pdf. (дата звернення: 11.01.2019).