№ 1(44) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ISSUE 1(44) 2019 REVIEW DOBROVITSKA REVIEW KONONOVYCH

Зміст

Статті

ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF (English)
Olena Bartosh, Fedir Limbakh 9-12
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХНІХ ПСИХОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ PDF
Natalia Bondarchuk, Victor Chernov 13-17
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Tetiana Branitska 18-22
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТА СТАН ПРОБЛЕМИ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ЗВО АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Lyudmila Burdеina 23-27
ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ PDF
Nataliia Varha, Jan Golonich 28-32
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ PDF
Inna Gonchar 33-37
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Olga Gorobets, Serhiy Gorobets 38-42
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Ludmyla Husak 43-46
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ PDF
Myroslava Danylevych, Olha Romanchuk 47-52
«ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА PDF
Olenа Demyanchuk, Iryna Adamovych 53-58
ВОЛОНТЕРСТВО У ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Olena Dobrovitska 59-62
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТА ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ІКТ) PDF
Veronika Drozdova 63-66
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА PDF
Maryna Yepikhina 67-70
УЧАСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Iryna Kozubovska, Rostyslav Kozubovskyi 71-74
ПІДҐРУНТЯ СУТНІСНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Tetiana Koknova 75-79
МАНІПУЛЯЦІЯ СВІДОМІСТЮ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Daria Kononovych 80-83
ПРОФЕСІЙНА РЕФЛЕКСІЯ В СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА PDF
Tetyana Kravchyna 84-87
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Vitalij Kulchytkyi 88-92
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ НА АГРОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СИСТЕМІ «НАУКА-ОСВІТА-ВИРОБНИЦТВО» PDF
Olena Levchuk 93-97
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОРА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ PDF
Halyna Leshchuk 98-101
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Tetyana Lohvynenko 102-105
ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Natalia Maksimovska, Anastasia Veherina 106-110
ЕМОЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ В СІМ’Ї ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF
Olena Maliar 111-115
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ ТЕОРЕТИЧНОГО І ПРАКТИЧНОГО АСПЕКТІВ ДИДАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Magdalyna Opachko 116-121
ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧО-ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ PDF
Nataliia Poberezhna 122-126
ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oksana Povidaychyk, Viktoria Ruhle 127-131
РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ PDF
Tamara Polonska 132-136
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ PDF
Mariana Popyk 137-140
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ЗАКАРПАТТЯ PDF
Anna Popovych 141-145
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ ДО РОБОТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Oksana Pryshlyak 146-150
ПОЛІТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Alla Ryzhanova 151-155
ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ БІОГРАФІСТИКИ PDF (English)
Iryna Rozman 156-159
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА PDF
Ludmyla Romanovska 160-164
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ PDF
Larysa Semenets, Rehina Vasylieva 165-168
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ: РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ PDF
Sergiy Semenets, Olena Chugunova 169-173
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА» PDF
Iryna Sydoruk 174-178
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІУМІ PDF
Anna Tovkanets 179-184
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
Vasyl Fedorets 185-191
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Inessa Khmeliar, Oksana Burban 192-197
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Iryna Chaika, Mata Khakimova 198-203
ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ МАРІЇ МОНТЕСОРРІ PDF
Аnnа Сhаіkоvskа 204-208
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА КУЛЬТУРУ ТА ОСВІТУ PDF
Tetiana Shmeliova 209-213
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ PDF
Artem Yurchenko 214-218