DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.174-178

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА»

Iryna Sydoruk

Анотація


Анотація. У поданій статті обґрунтовано актуальність проблеми формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти. Мета статті полягає в здійсненні дефініційного аналізу понять «соціальна компетентність», «соціальна компетентність студента», «соціальна компетентність студента» (в контексті підготовки фахівців соціономічних професій), «соціальна компетентність майбутнього соціального працівника». Провідними методами обрано: аналіз і синтез наукової літератури; змістовно-порівняльний аналіз, систематизація наукової літератури, зіставно-порівняльний та дефініційний аналіз; метод теоретичного узагальнення. На підставі узагальнення аналітичного огляду понять «соціальна компетентність», «соціальна компетентність студента», «соціальна компетентність студента» (в контексті підготовки фахівців соціономічних професій), «соціальна компетентність майбутнього соціального працівника», визначено їх співвідношення та сутнісні характеристики, представлено авторську інтерпретацію поняття «соціальна компетентність майбутнього соціального працівника».


Ключові слова


соціальний працівник; соціальна компетентність особистості; соціальна компетентність студента; соціальна компетентність майбутнього соціального працівника; заклад вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Fatyhova A.L. (2005). Formirovanie social’no-perceptivnoj kompetentnosti socialnyh pedagogov v processe obucheniya v vuze [Formation of social-perceptual competence of social teachers in the process of learning in high school] (Unpublished Candidate’s Dissertation). Sterlotamaksaya State pedagogical Academy, Moscow. [in Russian].

Harashkyna, N. V. (2003). Dyahnostyka professyonalnoi kompetentnosty [Diagnosis of professional competence]. Social pedagogy, 4, 82. [in Russian].

Homoniuk, O. (2013). Kliuchovi kompetentnosti sotsialnoho pedahoha [Key competencies of the social teacher]. Pedagogy and psychology of vocational education, 1, 135–142. [in Ukrainian].

Korol, O. F. (2013). Sotsialna kompetentnist u konteksti profesiinoi diialnosti derzhavnoi sluzhby: paradyhma definitsii [Social competence in the context of professional activity of the civil service: a definition paradigm]. Legal Bulletin of the University «KROK», 15, 170−175. [in Ukrainian].

Minkina, O. V. (2005). Formirovanie socialno-psihologicheskoj kompetentnosti budushchih specialistov socialnoj raboty [Formation of socio-psychological competence of future social work professionals] (Unpublished Candidate’s Dissertation). Stavropol. [in Russian].

Skyba, D.Yu. (2016). Struktura sotsialnoi kompetentnosti studentskoi molodi [Structure of social competence of the student youth]. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences, 133, 195-198. [in Ukrainian].

Zhukov, Yu.M., Petrovskaya, L.A. & Rastyannikov, P.V. (1990). Diagnostika i razvitie kompetentnosti v obshchenii [Diagnostics and development of competency in communication]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo un-ta. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Гарашкина Н.В. Диагностика профессиональной компетентности. Социальная педагогіка. 2003. № 4. С.82.

Гомонюк О. Ключові компетентності соціального педагога. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013.№ 1. С. 135–142.

Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении [Специальный практикум по социальной психологи]. Москва: Изд-во Московского ун-та, 1990. С. 27.

Король О. Ф.Соціальна компетентність у контексті професійної діяльності державної служби: парадигма дефініцій. Правничий вісник Університету «КРОК». 2013. Вип. 15. С.170−175.

Минкина О. В. Формирование социально-психологической компетентности будущих специалистов социальной работы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Ставрополь, 2005. 195 с.

Скиба Д. Ю. Структура соціальної компетентності студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки2016. Вип. 133. С.195-198.

Фатыхова А.Л. Формирование социально-перцептивной компетентности социальных педагогов в процессе обучения в вузе: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.05, 13.00.08. Москва, 2005. 332 с.