DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.122-126

ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧО-ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

Nataliia Poberezhna

Анотація


Анотація. Стаття присвячена питанню ефективної організації творчо-пошукової діяльності майбутніх правознавців у процесі роботи з навчальними проектами. Актуальність дослідження зумовлена сучасним міжнародним форматом юридичного дискурсу, який визначає проблему освіти майбутніх правознавців як провідного фактора не лише когнітивного розвитку особистості правника, але й соціалізації у правовому світі; сприяє здійсненню юридичної діяльності відповідно до правових інструкцій і регулятивів. Творчо-пошуковий аспект предметної підготовки майбутніх правознавців дозволяє аналізувати процес національного й міжнародного державотворення засобом характеристики складних соціально-економічних, політичних і духовних процесів. Під час здійснення дослідження були використані методи: теоретичні (аналіз психолого-педагогічної літератури), емпіричні (спостереження над навчальним процесом і вивчення педагогічного досвіду задля дослідження особливостей організації творчо-пошукової діяльності майбутніх правознавців). Визначено мотиви творчо-пошукової діяльності майбутніх правознавців (прагнення зробити свій внесок у розв’язання суспільно-політичних, культурно-національних і міжнародних проблем). Доведено, що орієнтація на юридичну діяльність спонукає майбутніх правознавців у процесі роботи з навчальними проектами оброблювати й аналітично інтерпретувати інформаційні дані, набуті у змісті фахової підготовки (юридична інформація як змістовний складник навчання), з актуальними й перспективними.


Ключові слова


творчо-пошукова діяльність; майбутні правознавці; навчальний проект; юридична діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Byuler, K. (1993) Teoriya yazyika. Reprezentativnaya funktsiya yazyika [The theory of language. Representative language function]. Moscow: Progress, Univers, [in Russian].

Davyidov, V.V. (1981). Problemyi razvivayuschego obucheniya [Developmental learning problems]. Moscow: Pedagogika. [in Russian].

Farenik, S.A. (2000). Logika i metodologiya naukovogo doslidzhennya [Logic and methodology of scientific research]. Kyiv: UADU. [in Ukrainian].

March, J., & Olsen, J. (1989). Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York; London: The Free Press.

Shejko, V.M. (2008). Organizaciya ta metodyka naukovo-doslidnyczkoyi diyalnosti [Organization and methods of research].6th ed.. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

Vlasova, E.I. (1996) Kreativnost v strukture intellekta sotsialno odarennoy lichnosti [Creativity in the structure of the intellect of a socially gifted person]. Psihologiya odarennosti: problemyi, struktura, pokazateli [Psychology of giftedness: problems, structure, indicators], 82−91. [in Russian].

Zyazyun, I.A. (2000). Intelektualno-tvorchyj rozvytok osobystosti v umovax neperervnoyi osvity [Intellectual and creative personality development in conditions of continuous education]. In I.A.Zyazyun (ed.) Neperervna profesijna osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Continuous vocational education: problems, searches, perspectives] (pp.11−57). Kyiv: Vipol. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / [пер. с нем. О.С.Филоненко; общ. ред. и коммент. Т.В.Булыгиной]. Москва: Прогресс, Универс, 1993. 502 с.

Власова Е.И. Креативность в структуре интеллекта социально одаренной личности. Психология одаренности: проблемы, структура, показатели: сб. статей. Киев : Украинский центр творчества детей и юношества, 1996. C.82−91.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Москва: Педагогика, 1981. 423 с.

Зязюн I.А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І.А.Зязюна. Київ: Віпол, 2000. С.11–57.

Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження. Київ : Вид-во УАДУ, 2000. 340 с.

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник ; 6-тє вид., стер. Київ : Знання, 2008. 310 с.

March J., Olsen J. Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York; London: The Free Press. 1989. 118 р.