DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.63-66

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТА ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ІКТ)

Veronika Drozdova

Анотація


Анотація. Використання сучасних технологій стало важливою частиною процесу навчання та викладання, а застосування зазначених технологій допомагає тим, хто навчається, вчитися на основі своїх інтересів. Метою статті є висвітлення ролі використання сучасних технологій у навчанні та викладанні іноземної мови (англійської) як другої мови. З’ясовано стан дослідженості проблеми використання сучасних технологій у навчанні та викладанні іноземної мови (англійської). Визначено поняття «технологія». Проаналізовано необхідність використання сучасних технологій в процесі навчання та викладання іноземної мови (англійської). Виокремлено релевантні сучасні технології для навчання та викладання іноземної мови (англійської). Проаналізовано проблеми, що виникають у процесі застосування технологій, які досліджуються. Для розв’язання поставлених завдань було використано такий комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел, педагогічної, психологічної літератури й навчально-методичних матеріалів, порівняння; емпіричні – узагальнення педагогічного досвіду; аналіз продуктів діяльності (аналіз робочих програм та навчальних планів). В якості результатів дослідження надано відповідні рекомендації щодо імплементації зазначених технологій.


Ключові слова


сучасні технології; технологія навчання; ІКТ; мультимедіа; іноземна мова.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Becker, H.J. (2000). Findings from the teaching, learning, and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy Analysis Archives, 8(51), 1−26.

Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology, 5(39), 775–786.

Dychkivska, I.M. (2004). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997). Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

Lam, Y., & Lawrence, G. (2002). Teacher-student role redefinition during a computer-based second language project: Are computers catalysts for empowering change? Computer Assisted Language Learning, 15(3), 295−315.

Padalka, O.S. (2002). Intensyvni tekhnolohiyi navchannya [Intensive teaching technology]. Vyshcha osvita Ukrayiny, 2, 91–95. [in Ukrainian].

Stepanov, O.M., & Fitsula, M.M. (2006). Osnovy psykholohiyi i pedahohiky [Fundamentals of psychology and pedagogy]. Kyiv: Akademvydav. [in Ukrainian].

Yehorova, V.V. (2011). Rozvytok klyuchovykh kompetentnostey naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi metodychnoyi roboty vyshchoho navchalnoho zakladu [Development of key competencies of scientific and pedagogical workers in the system of methodological work of a higher educational institution] (Unpublished Candidate`s Dissertation). Institute of mangement of Educationa of National Academy of Pedagoggical Sciences of Ukraine, Kyiv. [in Ukrainian]..


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 c.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 520 с.

Падалка О. С. Інтенсивні технології навчання. Вища освіта України. 2002. № 2. С. 91–95.

Єгорова В.В. Розвиток ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Київ, 2011. 288 с.

Becker H.J. Findings from the teaching, learning, and computing survey: Is Larry Cuban right? Education Policy Analysis Archives. 2000. Vol.8, No. 51. P.1−26.

Lam Y., Lawrence G. Teacher-student role redefinition during a computer-based second language project: Are computers catalysts for empowering change? Computer Assisted Language Learning. 2002. Vol.15, No. 3, P. 295-315.

Bennett S., Maton K., Kervin L. The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology. 2008. Vol. 39, No. 5, P. 775–786.