DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.43-46

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ludmyla Husak

Анотація


Анотація. Актуальність проблеми формування професійної компетентності студентів обумовлена зміною освітньої парадигми вищої освіти, швидким оновленням науково-технічних знань. Важливим критерієм конкурентоспроможності фахівця є його компетентність в різних областях, в тому числі і в математичній сфері. Тому наша стаття присвячена питанням розвитку професійної компетентності студентів економічних спеціальностей при вивченні математичних дисциплін. Мета статті −− показати, як побудова та аналіз математичних моделей задач професійної області майбутніх фахівців впливають на розвиток окремих компонентів професійних компетенцій. Теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної та спеціальної літератури з метою обґрунтування необхідності формування професійної компетентності випускників економічних ЗВО; узагальнення результатів вітчизняних і зарубіжних досліджень із зазначеної проблеми. Емпіричні: педагогічні спостереження, бесіди з викладачами та студентами щодо визначення ролі математичних моделей в реалізації прикладної спрямованості навчання математики у системі вищої економічної освіти.      Результати дослідження вказують на те, навчання математики в економічному ЗВО за допомогою побудови і аналізу математичних моделей, які створюються для розв’язання прикладних задач, має значний потенціал в сфері формування професійних компетенцій у майбутніх економістів.


Ключові слова


математична компетентність; інформаційно-комунікаційні технології; математична підготовка фахівців; професійна компетентність; професійна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Gulivata, I.O. (2018). Formuvannya matematychnoyi kompetentnosti studentiv ekonomichnykh spetsialʹnostey zasobamy informatsiynykh tekhnolohiy [Formation of mathematical competence of students of economic specialties by means of information technologies]. Physical-mathematical education, 2(16). 35-39. [in Ukrainian].

Nikitina, A.L. (2013). Formirovaniye professional'noy kompetentnosti posredstvom postroyeniya i analiza matematicheskikh modeley prikladnykh zadach [Formation of professional competence through the construction and analysis of mathematical models of applied problems]. News of Tula State University. Series: Humanities, 2, 447–456. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Гулівата І.О. Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 2(16). С. 35-39.

Никитина А.Л. Формирование профессиональной компетентности посредством построения и анализа математических моделей прикладных задач. Известия Тульского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Выпуск 2. С. 447–456.