DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.67-70

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

Maryna Yepikhina

Анотація


Анотація. Мета статті: розкрити особливості викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у Новій українській школі в контексті педагогіки партнерства. Використані методи дослідження: теоретичні – системний аналіз педагогічної, методичної, навчально-методичної літератури та програмно-методичних матеріалів; обробка та аналіз наукових публікацій за обраною нами проблематикою; систематизація та узагальнення інформації; емпіричні методи – вивчення документації. У статті доведено актуальність реформи початкової освіти, надано аналіз останніх джерел з означеної проблеми, визначені мета, завдання та методи дослідження. З’ясовано, що інтегрований курс «Я досліджую світ» сприяє активізації пізнавальних та дослідницьких інтересів молодшого школяра. Репрезентовано стратегію навчання Inquri-based learning – навчання-дослідження на основі запитів учнів, яка є ґрунтовною у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Розкрито сутність даної стратегії, визначено особливості запитів, їх види та етапи дослідження, які є основними у процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Визначено, що педагогіка партнерства є напрямом педагогіки, що пов’язаний з системою методів і прийомів виховання й навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості. Окреслено роль сучасного вчителя у контексті побудови його партнерських стосунків з учнями, досліджено особливості співпраці вчителя та учня на уроках «Я досліджую світ», розкрито умови, за яких можлива організація педагогічного партнерства.

 


Ключові слова


реформа; інтегрований курс; початкова школа; педагогіка партнерства; взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bolshakova, I. (2018). Studiia onlain-osvity EdEra. Intehrovanyi kurs «Ia doslidzhuiu svit». Navchannia na osnovi zapytiv [Online Education Studio EdEra. Integrated course “I Explore the World”. Learning based on queries.]. Retrieved from https://edera.gitbooks.io/glossary/6/world.htm. (last accessed: 18.04.2019). [in Ukrainian].

Intehrovanyi kurs «Ia doslidzhuiu svit». Navchannia na osnovi zapytiv [Integrated course “I Explore the World”. Learning based on queries]. Retrieved from https://edera.gitbook.io/glossary/metodiki-vikladannya-u-1-klasi/worldiu. 2018. (last accessed: 18.04.2019) [in Ukrainian].

Kravchynska, T.S. (2017, April). Pedahohika partnerstva – osnovni idei, pryntsypy ta sutnist [The Pedagogy of Partnership – the main ideas, the principles and the essence]. Proceedings of scientific-practical conference «Pidhotovka kerivnykh ta pedahohichnykh kadriv dl realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly» (pp.85−88). Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity. [in Ukrainian].

Nikolenko, L.T. (2018). Pedahohika partnerstva yak umova realizatsii zavdan rozvytku osobystosti dytyny u konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [The Pedagogy of Partnership as a condition for realizing the tasks of developing a child’s personality in the context of the New Ukrainian School]. Metodyst, 6, 84−92. [in Ukrainian].

Yak vysvitliuvaty osvitniu reformu [How to highlight the educational reform]. Retrieved from https://video.detector.media/special-projects/yak-vysvitlyuvaty-osvitnyu-reformu-i46. 2018. (last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Yakymy mozhut buty ukrainski vchyteli maibutnoho: dosvid peremozhtsiv «Global teacher Prize» [What might be the Ukrainian teachers of the future: the experience of the winners of «Global teacher Prize»]. Retrieved from http://lviv1256.com/news/yakymy-mozhut-buty-ukrajinski-vchyteli-majbutnoho-dosvid-peremozhtsiv-global-teacher-prize. 2018. (last accessed 18.04.2019) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Большакова І. Студія онлайн-освіти EdEra. Інтегрований курс «Я досліджую світ». Навчання на основі запитів. URL: https://edera.gitbooks.io/glossary/6/world.htm. 2018. (дата звернення: 18.04.2019).

Інтегрований курс «Я досліджую світ». Навчання на основі запитів. URL: https://edera.gitbook.io/glossary/metodiki-vikladannya-u-1-klasi/worldю. 2018. (дата звернення: 18.04.2019).

Кравчинська, Т. С. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність. Підготовка керівних та педагогічних кадрів дл реалізації Концепції Нової української школи: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 6 квіт. 2017 р.). Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. С.85-88.

Ніколенко, Л. Т. Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості дитини у контексті Нової української школи. Методист. 2018. Т. 6. С.84-92.

Тараненко С.П. Інтеграція навчальних предметів як засіб формування в учнів початкової школи цілісності сприйняття навколишнього світу. URL: http://library.ippro.com.ua. 2017. (дата звернення:19.04.2019).

Як висвітлювати освітню реформу. URL: https://video.detector.media/special-projects/yak-vysvitlyuvaty-osvitnyu-reformu-i46. 2018. (дата звернення: 19.04.2019).

Якими можуть бути українські вчителі майбутнього: досвід переможців «Global teacher Prize». URL: http://lviv1256.com/news/yakymy-mozhut-buty-ukrajinski-vchyteli-majbutnoho-dosvid-peremozhtsiv-global-teacher-prize. 2018. (дата звернення 18.04.2019).