DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.71-74

УЧАСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Iryna Kozubovska, Rostyslav Kozubovskyi

Анотація


Анотація. Стаття присвячена проблемі волонтерської діяльності. Здійснено короткий історичний екскурс до витоків волонтерської діяльності. Розкрито сутність поняття «волонтерство», проаналізовано основні сфери діяльності волонтерів, обгрунтовано його значення в громадянському суспільстві. Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури, документів, узагальнення, класифікація (для з’ясування ключових понять дослідження), систематизація, групування (для концептуалізації основних положень дослідження); емпіричні: спостереження, бесіда, інтерв’ю (для виявлення реального стану залучення учнів до волонтерської роботи). Підкреслюється особлива актуальність волонтерської діяльності в кризові періоди розвитку суспільства, що власне спостерігається сьогодні в Україні. Тому важливим є питання залучення до волонтерської роботи якомога більше учасників, включаючи учнівську молодь, в тому числі й молодших школярів. Охарактеризовано особливості участі у волонтерській діяльності учнів початкових класів. Обгрунтовано позитивний вплив волонтерської діяльності на формування особистості молодшого школяра.


Ключові слова


волонтерство; молодь; учні; початкова школа; діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Polozhennia pro volontersku diialnist u sferi nadannia sotsialnykh posluh [Regulations on Volunteering Activity in the Field of Provision of Social Services] (2003). Kabinet Ministriv Ukrainy. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy − Cabinet of Ministers of Ukraine. Official Bulletin of Ukraine, 51, p.144 [in Ukrainian].

Vainola, R.Kh., Kapska, A.Y., & Komarova, N.M. (1999). Volonterskyi rukh v Ukraini: tendentsii rozvytku [Volunteer Movement in Ukraine: Trends in Development]. Kyiv: Akadempres [in Ukrainian]

Zahalna deklaratsiia volonteriv [The Universal Declaration of Volunteers] (2002). Volonterskyi rukh v Ukraini: zbirnyk dokumentiv, pryiniatykh na XI Konhresi Mizhnarodnoi Asotsiatsii Volonteriv − Volunteer Movement in Ukraine: Collection of documents adopted at the XI Congress of the International Association of Volunteers. Kyiv: TYRAZH [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy pro volontersku diialnist [Law of Ukraine on Volunteering Activity] (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady UkrainyBulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 42, p.435 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку: методичний матеріал. Р.Х.Вайнола, А.Й.Капська, Н.М.Комарова, О.А.Кузьменко. Київ: Академпрес, 1999. 285 c.

Загальна декларація волонтерів. Волонтерський рух в Українізбірник документів, прийнятих на ХІ Конгресі Міжнародної Асоціації Волонтерів. Упорядники: Є.І.Стеженська, Н.В.Вержиховська. К.: ТИРАЖ, 2002. Вип.2. С.11-13.

Закон України про волонтерську діяльність. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 42. С.435.

Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг. Кабінет Міністрів України. Офіційний вісник України. 2003. № 51. С.144