DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.160-164

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

Ludmyla Romanovska

Анотація


Анотація. Стаття актуалізує вивчення зарубіжного досвіду соціально-правової та соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства в умовах недосконалості правової бази системи соціального захисту материнства та дитинства в Україні, пошуку нових шляхів та механізмів підтримки даних цільових груп. Мета статті полягає в аналізі позитивного досвіду соціально-правової та соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства у Франції, скандинавських країнах (Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії), США з метою його запозичення та адаптації у вітчизняних умовах. Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, правової літератури, міжнародних та національних нормативно-правових актів, інформаційних джерел з проблеми дослідження, метод синтезу й узагальнення. Аналіз зарубіжного досвіду соціально-правової та соціально-педагогічної підтримки материнства та дитинства дозволяє стверджувати, що у світовій практиці відсутній єдиний підхід до здійснення соціального захисту дітей та жінок-матерів, що зумовлено особливостями національного законодавства, менталітету, суспільними цінностями.


Ключові слова


материнство; дитинство; соціально-правова підтримка; соціально-педагогічна підтримка; зарубіжний досвід.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Chernukha, N.M. (2012). Katehoriia sotsialno-pedahohichnoi pidtrymky: teoriia i praktyka [Category of social-pedagogical support: theory and practice]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina», 6. 179–182. [in Ukrainian].

Korotaieva, A.A., & Sapiha. S.V. (2018). Stan sotsialno-pedahohichnoi pidtrymky vahitnykh zhinok v Ukraini ta zakordonom [Status of social-pedagogical support for pregnant women in Ukraine and abroad]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 8(322), 219–226. [in Ukrainian].

Prava detei: frantsuzskyi pokhod. URL: http://thewallmagazine.ru/rights-of-the-child-french-approach (last accessed: 11.02.2019). [in Russian].

Shavaleeva, Ch.M. (2016). Sotsyalnaia zashchyta materynstva i detstva v stranakh Evropy [Social protection of motherhood and childhood in European countries]. Vestnyk ekonomiki, prava i sotsyolohii, 3, 87–91. [in Russian].

Stynska, V. (2015). Sotsialno-pedahohichna pidtrymka materynstva v suchasnii Ukraini: pravovyi aspect [Social-pedagogical support of motherhood in modern Ukraine: legal aspect]. Obrii, 1, 44–47. [in Ukrainian].

Varyvdin, V.A., Klemantovych, Y.P. (2005). Upravlenye systemoi sotsyalnoi zashchity detstva [Management of child welfare system].Moscow: Pedahohicheskoe Obshchestvo Rossii [in Russian].

Voitenkova, H.F., & Lebedeva, E.V. (2007). Sotsyalnaia podderzhka semei s detmy v SShA [Social support for families with children in the US]. Populations, 4, 94–106. [in Russian].

Zalata, M.H. (2014.) Sotsialna polityka zakhystu materynstva: zarubizhnyi dosvid [Social policy for maternity protection: foreign experience]. Series: right, 2 (44), 119–123. [in Ukrainian].

Zarubezhnyi opyt sotsyalnoi zashchyty detstva. URL: https://center-yf.ru/data/stat/zarubezhnyy-opyt-socialnoy-zashchity-detstva.php (last accessed: 02.03.2019). [in Russian].

Zvierieva, I.D. (Ed.) (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery. Kyiv, Simferopol: Universam. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства: учеб. пособие для студ. вузов. Москва: Педагогическое общество России, 2005. 192 с.

Войтенкова Г.Ф., ЛебедеваЕ.В. Социальная поддержка семей с детьми в США. Народонаселение. 2007. №4. С. 94–106.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої].  Київ, Сімферополь: Універсам, 2012. 536 с.Залата М.Г. Соціальна політика захисту материнства: зарубіжний досвід. Серія: Право. 2014. № 2 (44). С. 119–123.Зарубежный опыт социальной защиты детства [Електронний ресурс]. URL: https://center-yf.ru/data/stat/zarubezhnyy-opyt-socialnoy-zashchity-detstva.php (дата звернення: 18.02.2019)

Коротаєва А.А., Сапіга С.В. Стан соціально-педагогічної підтримки вагітних жінок в Україні та закордоном. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2018. № 8 (322). С. 219–226.

Права детей: французский поход [Електронний ресурс]. URL: http://thewallmagazine.ru/ rights-of-the-child-french-approach/ (дата звернення: 31.01.2019)

Стинська В. Соціально-педагогічна підтримка материнства в сучасній Україні: правовий аспект. Обрії. 2015. № 1. С. 44–47.

Чернуха Н.М. Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 6. С. 179–182.

Шавалеева Ч.М. Социальная защита материнства и детства в странах Европы. Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 3. С.87–91.